Köszöntjük a 60 éves 


Marczibányi téri Kodály Iskola honlapján

Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

Közzétételi lista

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. pontja alapján

 Általános iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola 

 

 

betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

a betöltött munkakörök alapján a nevelõ és oktató munkát segítõk száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :  
  2008     2009   2010    2011    2012   2013  2014 2015  2016  Diagramok

a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
2011-2012   2013-2014 2014-2015  2015-2016

az érettségi vizsgák átlageredményei
2008-2012   2012-2014   2014-2015  2015-2016

a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 2012-2013    2013-2014   2014-2015   2015-2016  

az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
2011-2012     2012-2013    2013 -2014   2014-15

a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
2011-2012    2012-2013   2013-2014   2014-2015

Utánkövetés
2012-13  2013-14  2014-15  2014-15

az iskola rendezvényei, hagyományai

a helyi kulturális életben történő szerepvállalás

művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:
11702036 - 20709763
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva