Köszöntjük a 60 éves 


Marczibányi téri Kodály Iskola honlapján

Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

III. Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozó

Budapest, 2014. április 12.

 

„Szálljon tisztán csengő, lelkes hangú friss dallamár… -

----a találkozó mottója is lehetett volna az éneklésre hívó felszólítás. Kodály Zoltán triciniuma Kistétényi Melinda poétikus szövegével kilenc székesfehérvári kislány műsorának részeként csendült fel .

A Kodály Zoltán nevét viselő iskolák tanulóiból alakult éneklő csoportok jöttek el a 60 éves - többek között Magyar Örökség és Junior Prima Díjjal kitüntetett – Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI hívására, hogy bemutassák tudásukat, éneklés-szeretetüket egymásnak, tanároknak, érdeklődőknek. A házigazdák másodszor várták tárt kapuval és nyitott szívvel a testvérintézmények követeit. Gondosan előkészített, példásan, szeretettel megvalósított találkozó résztvevői lehettek a szereplők és minden jelenlevő. A tantestület tagjai és az iskola tanulói figyelmes, kedves fogadtatásban részesítették az érkezőket. A Kodály termet megtöltő közönség őszinte kíváncsisággal várta az ígéretes nap programját.

 Őri Csilla igazgatónő köszöntötte a rendezvény fővédnökét, Kodály Zoltánné Péczely Saroltát, a díszvendégeket, Hajnissné Anda Évát, a KLIK Budapest 2. Tankerület Igazgatóját és a Magyar Kodály Társaság Elnökségének jelenlevő tagjait. Ők név szerint: dr. Ittzés Mihály elnök, Hartyányi Judit társelnök, Igó Lenke, Kertész Attila, dr. Márkusné Natter-Nád Klára, ifj. Sapszon Ferenc, Somorjai Paula. Az igazgatónő köszöntőjében elmondta: „… meggyőződésem, hogy nekünk, akik mélyen hiszünk a kodályi filozófiában, műveljük és mindennapi munkánkban követjük azt, rendszeresen találkoznunk kell egymással, hogy tapasztalatot cseréljünk, hogy meghallgassuk egymás énekeseit, tanuljunk egymástól. Mindez azért fontos, hogy úgy adhassuk tovább a kincset, ami a kezünkben van, ahogy elődeinktől kaptuk.”

Dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke nyitotta meg a hat éves múltra visszatekintő bemutatót. Hangsúlyozta, hogy a találkozó célja a társas éneklés egykoron élő hagyományának felelevenítése. Hisszük azt – mondta az elnök úr – hogy a szereplő csoportok iskolájukban, városukban folytatják és népszerűsítik a társas éneklést. Bízunk abban, hogy a hagyománnyá válás jó úton halad.

Az énekes köszöntőt az MR Gyermekkarának jövendő, majd pedig jelenlegi tagjainak előadásában hallhattuk, akiket Szűcs Bea és Kabdebó Sándor készített fel a szereplésre.

A hangverseny hét iskola együtteseinek bemutatkozásával folytatódott. Budapestről a vendéglátó iskolából egy duett és egy tercett szerepelt, a Magyar Kórusiskola képviseletében négy kislány, Székesfehérvárról, Salgótarjánból és Kecskemétről nagyobb létszámú együttesek énekeltek felkészülten, muzikálisan. Tanáraik: Őri Csilla, Uhereczky Eszter, Tóth Márton, Feke Mariann és Kneifel Imre, Karácsonyné Kaposi Ida, Szegedi Ildikó értő, lelkes munkáját dicséri az éneklő csoportok színes műsora és annak megszólaltatása.

A délelőtti énekes bemutató után különleges zenei csemegével kedveskedtek a vendéglátók: hat különleges képességű tanuló játszott zongorán, hegedűn, blockflötén és gordonkán. Nevük mindenképpen említésre méltó, mert magasrendű, elmélyült muzsikálásuk, sugárzó, szuggesztív előadásuk mindnyájunkat magával ragadott. Íme a szereplők és tanáraik névsora: a legfiatalabbak zongoráztak  - Rozsonits Ildikó hangszeres előkészítő 2. osztályos és Balogh Ilona 1.osztályos tanuló, mindkettőjük tanára Túrós Enikő, valamint Bíró Botond 2.osztályos növendék, tanára Nagy Zsuzsanna. Őket követte Adolf Diána 4.osztályos, virtuóz blockflöte játékos, Stadler Vilmos növendéke. Bruck Ádám 4. osztályos tanuló hegedűjátéka is emlékezetes – felkészítője Keszler Krisztina tanárnő. A legnagyobb hatást a 3. osztályos Hagiwara Izumi csellista – Major István növendéke – váltotta ki hallgatóságában. Korát meghazudtoló érzelmi gazdagság, érett technikai tudás birtokosa a 10 éves előadó.  A zongora és csembaló kíséretet Mandowsky Judit és Nagy Zsuzsanna játszotta, érzékeny figyelemmel támogatva az ifjú művészpalántákat.

 A közös ebéd után – amely az iskolai vezetés és a szülők összehangolt szervezésének és önzetlen munkájának eredménye volt - a második hangversenyen hat szereplő együttest hallhattunk. Győr, Tar, Pécs, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, Debrecen általános és középiskolás növendékei énekeltek. Esteyatse Andrea, Szabóné Simicska Tünde, Rózsa Bernadett, Juhászné Zsákai Katalin, Kiss Zoltán, Varga Anita és Ludmány Antalné tanítása nyomán álltak színpadra az énekesek.

Összesen tizenegy iskola tizennégy énekes csoportja mutatta be tudását egy délelőtti és egy délutáni hangversenyen. Az általános meghívást tartalmazó szívélyes, részvételre bátorító levél, amely az ország minden Kodály Zoltánról elnevezett iskolájába elérkezett, népdalok, Kodály Zoltán és Szőnyi Erzsébet műveinek előadását kérte elsősorban a résztvevőktől. Hangulatos népdalcsokrok, sok kétszólamú népdal feldolgozás mellett háromszólamú - sőt többfelé osztott szólamú - kórusművek, reneszánsz villanellák, egy-egy spirituálé és dél-amerikai népdalfeldolgozás is elhangzott a lelkes, örömteli hangulatú nap folyamán.

A tanulók muzsikálása után ismét ajándék következett: a világhírű Kodály vonósnégyes hangversenye, amelynek első része dr. Ittzés Mihály előadását illusztrálta. A Kodály Iskolába már ismerősként visszatérő művészeket, a kvartett igényes muzsikálását elismeréssel, szeretettel fogadta a közönség.

A nap csúcspontjához azonban csak ezután érkeztünk. Szőnyi Erzsébet Magyar Örökség és Prima Díjas, Kossuth-díjas zeneszerző, Kiváló Művész, a Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárát köszöntötte minden jelenlevő. Ifj. Sapszon Ferenc vezényletével az összkar adta elő a Tanárnő Éneklő iskola című kórusművét, amely Vészi Endre szavainak zenei hangokba foglalása. A csöppet sem könnyű mű Sapszon tanár úr előzetes próbáját követően hangzott el, őszintén közvetítve az énekesek szívből jövő jókívánságait. Ezután kedves, rövid filmösszeállítás villantott fel képeket a Tanárnő és a Kodály Iskola múltban gyökerező kapcsolatáról.

Ünnepélyes díjátadás és a gazdag szakmai nap rövid értékelése után Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő című műve hangzott el e sorok írójának vezényletével.

Minden éneklővel, ünneplővel együtt elmondhatom:

KÖSZÖNTŐ-t énekeltünk, szívünkből, énekünkkel köszönetet mondtunk nagy elődeinknek:

-Kodály Zoltánnak, akinek gyermekkarai 85 éve hangzottak el először a Zeneakadémián, ezzel elindítva az ifjúság számára komponált művek és az általa megfogalmazott nevelési elvek diadalútját.

-Bárdos Lajosnak és Kodály-tanítvány társainak, a 80 éve alapított és az azóta máig tartó mozgalommá vált Éneklő Ifjúság –ért.

-Szőnyi Erzsébetnek, az egyik leghűségesebb Kodály-követőnek, Kodály Zoltán munkatársának, az ének-zeneoktatás felvirágoztatójának, nehéz időkben is éltetőjének, mindannyiunk mesterének.

-A 85 éves Mohayné Katanics Máriának, aki ebben az iskolában, e falak között tanított muzsikálni sok-sok növendéket, beléjük oltva feledhetetlenül a kóruséneklés gyönyörűségét.

Sokáig él szívünkben e szép tavaszi nap muzsikás élménye. Illesse köszönet ezért a rendezvény szervezőit, létrehozóit is, az Őri Csilla igazgatónő által vezetett tantestület közösségét és helyettesét Preszter Nórát az egész napot végigkísérő szeretetteljes figyelmességért. A közös muzsikálásból sugárzó öröm, tanítványaik tudása, élő muzsikálása őket dicséri, akik elhivatottsággal, hittel folytatják nemes munkájukat a híres „Lórántffy” örököseiként a 60 éve megkezdett úton. Köszönet a támogatóknak is az új lendületet adó találkozó létrejöttéért.

Elismerő köszönet a résztvevő iskolák vezetőinek, tanárainak, és az éneklő diákoknak. Készüljenek bizalommal a következő találkozóra, példájuk lelkesítsen másokat is!

Mert mindnyájan tudjuk, „…aki zenével indul az életbe, annak a muzsika bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.” (Kodály Zoltán)

 2014. május 2. 

 Hartyányi Judit

G R A T U L Á L U N K !

Bolyai Megyei matematika csapatverseny

I. hely

8.a

Fogarasi Anna
Hargitai Marcell
Szabad Roland
Villiers Adrián

 

VI. hely

6.a

Bácsi Helga
Szeili Emma
László Zsófi
Rauf Abigél

Felkészítő tanár: VIncze Sarolta

ISKOLAÚJSÁG

Parlando I.

Parlando II.

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:

CIB – bank
10700598-70659010-51100005
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva