Köszöntjük a 60 éves 


Marczibányi téri Kodály Iskola honlapján

Kedves Jelentkező!

A mellékelt táblázatban található a szóbeli felvételi meghallgatás tervezett időpontja.

A szóbeli vizsgára kérjük a tanulók hozzák magukkal az ellenőrzőjüket, a magyar irodalom és nyelvtan, valamint a matematika füzetüket.

A szóbeli tematikus beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást vizsgálunk, hanem egyes készségek és képességek meglétét, illetve fejleszthetőségüket.

 A közismereti meghallgatás, melynek időtartama kb 15-20 perc, az alábbi három alapvető területre terjed ki:

 • anyanyelvi kommunikáció
  • a beszélgetés során a tanuló szókincsét, nyelvhelyességét, kommunikációs készségét és kifejezésmódját értékeljük.
 • logikai és természettudományi általános műveltség.
  • a beszélgetés során az alapvető tárgyi ismeretek –melyek nem haladják meg az általános iskola időarányos tananyagát – értékelésén túl figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkodási, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását.
 • idegen nyelvi kommunikáció
  • a beszélgetés során a tanuló szókincsét és kommunikációs készségét értékeljük.

  

Az emelt szintű ének-zenei tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban zenei képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek a zenei előképzettségtől.  Feladatuk: 

 • hozott 20 népdalból 1 választott eléneklése, elemzése
 • hangközök és harmóniák felismerése, könnyebb ismeretlen dallam éneklése rövid átnézés után

 

Az emelt szintű dráma tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban előadói képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek az előképzettségtől.  Feladatuk: 

 • 2 dal (1 népdal, 1 magyar nyelvű könnyűzenei dal) – hangszertudás és saját előadású hangszeres kíséret előnyt jelent, zongora helyben elérhető
 • 1 lírai mű
 • 1 prózai mű (részlete)
 • improvizáció: 1 (páros vagy egyéni) szituáció rögtönzött bemutatása

 

Sikeres felvételit kívánunk.

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva