„Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz,
a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményhez,
ami őt az iskolában, az ismeretszerzésben
és az emberré válás folyamatában segíti."
/Kodály Zoltán/

 

A Marczibányi téri Kodály Iskola


A Magyar Örökség Díjjal, valamint a Magyar Művészetoktatásért Díjjal kitüntetett Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Kiválóra minősített Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a II. kerületben, század eleji műemlék jellegű épületben működik. Iskolánk arculatát a komplex zenei oktatás határozza meg, többcélú összetett intézmény keretei között

Az iskola egyike azoknak az intézményeknek, amelyek a mai rohanó, lélekvesztett világunkban megpróbálják őrizni a Kodály Zoltán által kijelölt zenei, pedagógiai hagyományokat, melyek elsődleges célja az érzelmi intelligencia kialakítása a művészeti nevelésen keresztül. Ennek létjogosultságát bizonyítják kiváló eredményeink, melyekkel kórusaink és hangszeres növendékeink évről évre öregbítik iskolánk hírnevét itthon és a világban.

Színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak, korszerű ismeretekkel vértezzük fel tanítványainkat. Célkitűzéseink megvalósulását szakértői vizsgálatok, valamint országos és nemzetközi eredményeink igazolják.

13 évfolyamos intézményünkben, amely magában foglalja a Bartók-Pásztory-díjas Magyar Rádió Gyermekkórusát, mindenki megtalálja helyét, egyéniségében rejlő lehetőségeinek kibontakozását. Kiemelt nívódíjas zenekarunkba, a fél világot bejárt kórusainkba (Aprók kara, Gyermekkar, Junior Prima Díjas Gimnáziumi leánykar, Gimnáziumi vegyeskar) várjuk azokat, akik adottságaik alapján tagjai lehetnek ezen közösségeinknek.

Az alsó tagozatban az írást, olvasást hagyományos, szótagoló-elemző módszerrel tanítjuk. Az első osztálytól az angol vagy német nyelvvel, 3. osztálytól az informatikával ismerkedhetnek tanulóink. Ezen kívül a mozgásművészetet és a néptáncoktatást is beépítettük pedagógiai programunkba. Az egész napos iskola keretében iskolaotthonos rendszerben folynak a foglalkozások. Szakköreink munkáját a zeneklub és a zsebszínház előadásain, iskolai „minigalériában” mutatják be a gyerekek.

Felső tagozatos és gimnazista diákjaink számára is különféle tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk. Lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsga és az emelt szintű, valamint előre hozott érettségi megszerzésére, segítjük a sikeres nyelvvizsgákra való felkészülést. Végzős tanulóink jelentős része folytatja tanulmányait az ország legnevesebb felsőfokú intézményeiben. Nyelvgyakorlási lehetőséget külföldi csereútjaink és kórusutazásaink biztosítanak.

Zeneiskolánkban 8 tanszakon tanulhatnak diákjaink hangszeres zenét, „B” tagozatos tehetséges növendékeinket felkészítjük a zenei pályára.

A Kodály iskola hagyománya, hogy évente két alkalommal nagyszabású hangversenyt rendez karácsonykor a Mátyás-templomban, valamint év végén a Zeneakadémia nagytermében. A Kodály Napok rendezvénysorozat szintén kiemelkedő zenei esemény minden tanévben, számos meghívott vendég, valamint művésztanáraink közreműködésével. Hagyományaink őrzése mellett igen jelentősek hagyományteremtő kezdeményezéseink. Ilyenek pl. a zeneóvodai foglalkozások, melyeken az iskolánkba készülő óvodások és szüleik zenei játékokon, gyermekdalokon keresztül ismerkedhetnek meg iskolánk értékrendjével. Az óvodásoknak rendezett hangversenyeink ugyanezt a célt hivatottak szolgálni. Az Óvodások Budapesti Zenei Fesztiválja 8. alkalommal került megrendezésre iskolánk szervezésében. Zeneiskolai bérleti hangverseny-sorozatunkat Kodály-kamaratermünkben tartjuk, ahol minden évben fellépnek volt növendékeink, valamint meghívott művészek is.

Jól felszerelt, gyönyörű könyvtárunk, tágas, szép új tornacsarnokunk, spotpályánk a szabadidő kellemes eltöltésére adnak lehetőséget. Korszerű technikai eszközök (interaktív táblák), gazdagon felszerelt számítástechnikai termek (folyamatos internethozzáféréssel) segítik a 21. századi elvárásoknak megfelelő kommunikációs képzést. Az Uniós elvárásoknak is megfelelő színvonalú ebédlőben kulturáltan, nyugodt körülmények között étkezhetnek tanítványaink.

A pedagógusok munkáját, a szülőket és a diákokat iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus segíti.

Őri Csilla
igazgató

 

Iskolánk fenntartója és  működtetője

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

Művészeti tevékenységünk támogatója

 

Tehetségpont vagyunk

 

 

 

PARTNEREINK

 
 
 
 
 
 
 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva