Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

  • Kronológia

 

1950-es évek eleje – megalakulnak az első ének-zenei iskolák

1954. szeptember – Kodály Zoltán irányításával Bors Irma énektanárnő a Lorántffy utcai iskolában elindítja az első ének-zenei tagozatos osztályt

1955 – a budapesti és kecskeméti ének-zenei osztályok sikeres közös „vizsgája"

1950-es évek közepe – megindul a bel- és külföldi szakemberek látogatása

1956 – B. Britten: A kis kéményseprő bemutatója a Váci utcai Bartók teremben

1957 – a Művelődési Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya megszünteti a tagozatos jelleget, és önálló ének-zenei általános iskolát alapít

∙     az iskola igazgatója Tímár Istvánné lesz,

·  ∙     Bors Irma igazgatóhelyettesi megbízást kap

·  ∙     Csík Miklóst kinevezik énektanárrá

1957. december – Kodály Zoltán 75. születésnapja tiszteletére hangverseny a Zeneakadémián

1958. szeptember – Yehudi Menuhin tesz látogatást az iskolában, s méltatja az itt folyó munkát

1959. július – Bors Irmát áthelyezik Bp. egy másik iskolájába

1959. szeptember – Friss Gábort kinevezik igazgatóhelyettessé, zenei vezetővé

1960. május – az első évzáró hangverseny a Zeneakadémia Nagytermében

1962. június – a II. ker. Lorántffy Zsuzsanna utcai Ének-zenei Iskola kibocsátja első nyolcadikos diákjait

Világhírű művészek látogatása az iskolában:

·  ∙   Dimitrij Sosztakovics

·  ∙   Yehudi Menuhin

·  ∙   Benjamin Britten

·  ∙   Peter Pears

·  ∙   Pablo Casals

1962. december – Kodály Zoltán 80. születésnapja – ünnepi hangverseny az Erkel Színházban

1956-66 – TV-, Rádió-, Mafilm-felvételek, koncertek

1966 – Egri Ifjúsági Dalosünnepen az iskola ének- és zenekara Bartalus Ilona és Friss Gábor vezényletével szerepel

1966. szeptember – Friss Gábort saját kérésére a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Karára helyezik

1966. szeptember – Csík Miklós énektanárt zenei vezetővé, Reviczky Bélát általános igazgatóhelyettessé nevezik ki

1967. március 6. – elhunyt Kodály Zoltán

1967. december 16. – az első Kodály emlékünnepély – a későbbi Kodály Napok kezdete

1968. június – az iskola átköltözik a Marczibányi térre, a volt leányiskola épületébe,

a Kodály névfelvételi kérelem elindul

1969 tavaszán – az intézmény 15. évfordulójának megünneplése a Zeneakadémián

1970-es évek eleje – a Lassus és Vejnemöjnen kórusok sikeres szereplései

1972 őszén– Mohayné Katanics Mária iskolánkba, Csík Miklós a Szilágyi E. Gimnáziumba kerül

1973 –dr. Hajdu Lászlóné zenei igazgatóhelyettesi, Thész Gabriella énektanári kinevezést kap

1974 – az iskola 20. évfordulójának ünnepségsorozata

1975. szeptember- Vendrei Éva kerül iskolánkba

1975. november – a Fővárosi Tanács VB engedélyezi – az iskola felveheti Kodály Zoltán nevét

1975. november 5. – névadó ünnepély az akkori II.kerületi Ifjúsági és Úttörőházban

1976 – dr. Romány Pálné kerül az iskola élére

1978. december – Kodály Zoltán születésének 96. évfordulóján, az iskola fennállásának 25. évében felavatják a Bakos Ildikó szobrászművész által alkotott Kodály mellszobrot

1978-79-es tanévtől az énektanárok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlatvezetői

1979 – a Magyar Rádió Muzsikáló fiatalok sorozatában szerepel az iskola

1979. május – a 25. évforduló ünnepi koncertje a Zeneakadémián

1981-82 – fontos centenáriumi koncertek (1981. május: Bartók Béla, 1982: Kodály Zoltán)

1982 őszén – Fürst Istvánné kerül az iskola élére

1982. tavasza – az első Kodály Napok megrendezése

1983 – tantestület megkapja a BUDAPESTÉRT kitüntető zászlót

1984 – mindkét kórusunk (Thész, Vendrei) az Éneklő Ifjúság aranyérmesei

Újabb rádió-, TV-, videosorozatok készülnek

1984 – Markovich Judit vezetésével megalakul a Ritornell fúvósegyüttes

1985-86 – megszületik az első külföldi csereút: Thész Gabriella kórusa fogadja majd viszonozza a zürichi Sängerknaben látogatását

1985 – Thész Gabriella a Magyar Rádió Gyermekkórusához kerül. Helyére Őri Csilla érkezik, aki 1998 óta zenei vezető

1987 – az évvégi koncertben a 25 éve elsőként végzett diákok köszöntik a nézőtéren helyet foglaló Bors Irmát

1989 – Szolnokon Rápli Györgyi vezette kórus – az Év kórusa lesz

1989 – Matos László karnagy vezetésével megalakul a Kodály Vegyeskar

1990 – alapítvány születik „Gyermekek a Zenéért” címmel

1990. december – az első Karácsonyi koncert a pasaréti Ferences templomban

1991. nov. – neves előadóművészek fellépésével jótékonysági gálakoncert a Főpogármesteri Hivatal dísztermében

1991 Karácsony – Koncertsorozat a városmajori-, a pasaréti, és – először! – a Mátyás Templomban

1992. április – Kodály Napok az itt vendégeskedő braunschweigi kórus fellépésével – a látogatás viszonzására októberben kerül sor

1992. május – a francia Grenoble-i vendégek látogatása

1992 nyara – Rápli Györgyit igazgatóvá választják

1992. november – Jótékonysági koncert a Ganz Ansaldo dísztermében

1992-93 – a Kodály Kamaraterem kialakítása

1992 – zeneovi, az iskolai előkészítő indítása

1992. Karácsony – Mátyás templomi koncert

1993-94 – jubileumi tanév: az iskola fennállásának 40. évfordulóját ünnepli.

Az év jelentősebb eseményei:

·   ∙    1993. december 13. – oktatástörténeti kiállítás megnyitása

·   ∙    Karácsonyi koncert

·   ∙    1994. január – a régi diákok első találkozása – a kóruspróbák megkezdése

·   ∙    1994. május – az 1993-ban elhunyt Bors Irma emléktáblájának avatása

·   ∙    1994. május 28. – jubileumi koncert a Zeneakadémián: az iskola volt és jelenlegi jeles karnagyai vezetésével 500 fős ünnepi kórus énekelt

1995-97 – nehéz évek az iskola életében

Igazgatók: Nagy Béláné, Bolba Lajos, Miklós Zoltán

1997 szeptember 1. – megkezdődik a gimnáziumi oktatás. Ettől kezdve az iskola neve: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola

1997. ápr. – az első angol csereút, amely nagyon gyümölcsözőnek bizonyul: azóta többször is megismétlődött

1996-99 –

a Kórusok (Őri Csilla, Végh Katalin, Puskás Gyöngyi, Lovrek Károly vezetésével) számos jelentős hazai és nemzetközi fesztiválon vesznek részt

a hangszeres növendékek rendszeresen Kiemelt Nívódíjjal, Nívódíjjal térnek haza a fővárosi és országos versenyekről

a hangszeres munkaközösségvezető – Mátyás Ivánné – szervezte jótékony célú hangversenyek, házi hangversenyek, tanári koncertek, régi diákok hangszeres fellépései sok érdeklődőt vonzanak

1998. február – jótékonségi hangverseny a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

1998. május – az iskola zenei vezetője Őri Csilla lesz

1998. tavasza – első angliai csereút Gallyasné Turnai Judit vezetésével

1998. december 16. – Majzik Mária: Zene c. domborművének avatása

1998. október – az intézmény élére Stefanik Dezső igazgató kerül

2000. január – „Koncert a Kodályért”

2000. tavaszán – német csereút Schweinbe  dr. Tapodi Attiláné vezetésével

2000-2001-es tanév – a Marczibányi István Általános Iskola és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola-át összevonják, jogutódul a Kodályt jelölik meg

2001 –az intézmény fogadja a Thész Gabriella által vezetett Magyar Rádió Gyermekkórusát

a „Kodályos” szárny első szintjére a Járdányi Pál Zeneiskola kerül

2000-2001 – a kórusok struktúrájának kialakítása

2000-2001 -Nyelvi, informatikai fejlesztések

2001-2002 – Gyermekkar: Éneklő Ifjúság Arany diplomával minősítés, a KÓTA      Dícsérő Oklevele. Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

2002. tavaszán – Őri Csilla vezetésével angliai látogatás koncertsorozattal

2003. tavaszán – az angol vendégek fogadása

2001-2004 – a felfelé ívelés évei – szép sikerek a kórus és a zenei szerepléseken; pl. az Éneklő Ifjúság Aranydiploma sorozata, nemzetközi kórusversenyek I. díjai, országos négykezes és kétzongorás versenyek, a zenekar kiemelt nívódíjai

2004 – az intézmény 50 éves zenepedagógiai szolgálatáért megkapja a Magyar Szellemi Örökség Díjat

2004 április – jótékonysági hangverseny az Óbudai Társaskörben

2004. április – angol nyelvi csereút Vukovich Anita vezetésével

2004. Csík Miklós terem avatása

2005. MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT DÍJ

2005. I. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál iskolánk szervezésében

2006. Európai Zenei Fesztivál Neerpelt (Belgium) Leánykar 1. díj

2007. „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet kap a zeneiskola, minősítő eljárást követően

2008. az iskola zenei igazgatóhelyettese Preszter Nóra lesz

2008. Őri Csilla és Uhereczky Eszter karnagyok az Artisjus Zenei Alapítvány díjában részesülnek, a zenei oktatásban végzett kiemelkedő munkájukért

2009. az iskola igazgatója Őri Csilla lesz

2010. VI. Nemzetközi kórusverseny Velence (Olaszország) Gyermekkar I. díj, kategória győzelem

2010. a  Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Hargitai Imre zongoraművész és Rónaszéki Tamás hegedűművész

2010. Magyar Rádió Gyermekkórus - Príma díj

2011. január Gyermekkar szereplése a Parlamentben az EU soros elnökség-átadó rendezvényen

2011. április XIII. Nemzetközi kórusverseny MÜPA Gyermekkar II. díj, Arany diplomával

2011. Nemzetközi kórusfesztivál Riva del Garda (Olaszország)

2011. JUNIOR PRIMA DÍJ - Gimnáziumi Leánykar, Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

2011. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Eckhardt Gábor Liszt díjas zongoraművész

2011. Hangszeres és kamaraének házi versenyek a KÓTA TÁMOP 3.2.11. pályázatának keretében

2012. Budapesti Angol Zenés Dráma Fesztivál iskolánk szervezésében

2012. zeneiskolánk vendégszereplése a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépikolában

2012. II. Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozó iskolánkban, a Magyar Kodály Társaság és iskolánk közös szervezésében

2012. április Gyermekkar vendégszereplése Litvániában és Lengyelországban

2012. jún. Őri Csilla igazgató, karnagy a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja lesz

2012. Kodály Zoltán Bicinia Hungarica és Tricinia című műveinek CD összkiadásán való közreműködés Gyermekkar

2012. július - az MR Gyermekkórus vezetését Dr. Matos László vezető karnagy és Kabdebó Sándor társkarnagy veszi át, megalakul a kórus mellett működő Művészeti Tanács

2012. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége a Mandel kvartett

2012. június Tanulmányút Wales-be, Zubora Márta vezetésével

2012. Tehetségpont lettünk - iskolánk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetség Programba

2013. január – az iskola új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője a II. Kerületi Önkormányzat

2013. Együttműködési megállapodás jön létre az iskola fenntartója, valamint az MTVA között, az MR Gyermekkórus munkájának támogatására

2013. április a litván M. K. Ciurlionis Művészeti Iskola kórusának fogadása csereprogram keretében, közös hangversenyek az iskola kórusaival

2013. június „A mi szerzőink” kórushangverseny Fekete Gyula, Kovács Zoltán és Tóth Péter műveivel, melyeket kórusaink számára komponáltak

2013. október V. Nemzetközi Dávid Popper Gordonkaverseny III. díj

 

 

 

Előzetes telefonos egyeztetés az időpont pontosítása, időpont foglalása miatt szükséges.

  nap óra        
Almásiné Keszler Krisztina szerda 17:45        
Ambrusné Berencz Zsuzsanna egyéni megbeszélés         
Antal Gábor hétfő 17:30        
Apáti Tünde szerda 16:00        
Asztalos Alíz szerda 16:00        
Babarczi-Varga Erzsébet kedd 16:00        
Balla István kedd 16:00        
Baloghné Pentz Katalin hétfő 16:00        
Belejné Apró Veronika hétfő 17:00        
Berényi Márta csütörtök 16:30        
Bodnárné Gömöri Márta szerda 16:00        
Bögös Dániel péntek 16:00        
Brogli-Kiss Theodora hétfő 17:00        
Bruzsa Rita hétfő 17:00        
Czirók Adrienn egyéni megbeszélés         
Csapó Kornélia hétfő 18:00        
Debreceni Éva hétfő 17:00        
Dr Horváthné Csordás Erzsébet hétfő 17:00        
Dr Pankotainé Puskása Gyöngyi hétfő 16:00        
Dr Poós Miklósné hétfő 17:00        
Dr Szentiványi Mátyás Béláné egyéni megbeszélés         
Dr Uhereczky Eszter hétfő 16:00        
Falvainé Emese Gyöngyi hétfő 17:00        
Farkas Attiláné kedd 17:00        
Garamvölgyi Noémi kedd 17:00        
Gazsó Eszter szerda 17:00        
Gerhardt Ferenc kedd 16:00        
Gyenge Enikő kedd 16:00        
Gyimesi Katalin szerda 16:00        
Hámoriné Skultéty Dóra kedd 16:00        
Hegedűsné Eng Zsuzsanna szerda 16:00        
Hemle Dorottya szerda 16:00        
Herdliczka Márta péntek 16:00        
Horváth Attila kedd 16:00        
Horváth-Zobay Katalin szerda 16:00        
Huiszné Tapodi Rika hétfő 16:00        
Istenes Mónika csütörtök 16:00        
Jager  Judit szerda 19:00        
Karlovitz György Kolozsné kedd 16:00        
Kaszásné Becsei Anna hétfő 16:00        
Kárpáti Zsuzsa kedd 16:00        
Kecskeméti László kedd 17:30        
Kiss Beáta szerda 17:30        
Kocsis Zoltánné hétfő 17:00        
Kovács Dóra kedd 16:00        
Lajhó Dorottya kedd 17:15        
Lendvainé Szilágyi Katalin csütörtök 16:00        
Lima Bertoldi Thiago egyéni megbeszélés         
Méhesné Berkics Judit hétfő 16:00        
Molnár György hétfő 17:00        
Molnár Johanna szerda 18:00        
Nagy Noémi kedd 17:45        
Nemes-Bukovszki Zsófia  hétfő 17:00        
Olajos Gabriella péntek 17:00        
Oszlányi Judit kedd 16:00        
Őri Csilla egyéni megbeszélés         
Pál Ferenc Lehel kedd 16:00        
Perger Katalin csütörtök 16:00        
Pödör Bálint hétfő 18:00        
Regőczy-Ritzmanné Czupy Szilvia egyéni megbeszélés         
Pallay Szilvia egyéni megbeszélés         
Schreilné Tarcsa Zsuzsanna hétfő 16:00        
Simon Dorottya kedd 17:00        
Szabó Zsuzsanna szerda 16:00        
Szalayné Faragó Edina kedd 16:00        
Száraz Edit kedd 16:15        
Székely Balogh Szilvia szerda 13:00        
Szinai Boglárka egyéni megbeszélés         
Szlama Annamária szerda 17:00        
Tengely László kedd 16:45        
Turányi Katalin kedd 17:00        
Turós Enikő kedd 17:30        
Uhrin Csaba egyéni megbeszélés         
Vaig Júlia egyéni megbeszélés         
Vargáné Körber Katalin csütörtök 16:00        
Végh-Bocz Réka hétfő 18:00        
Vicze Alexandra szerda 17:00        
Vincze Sarolta csütörtök 16:00        
Walter Judit szerda 16:00        
Zubora Márta csütörtök 16:00        

A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje

 

 


Órák
 
Szünetek  Alsó   Felső és gimnázium
1.  8.00-  9.00 

15’  reggeli  udvar
2.  9.15 - 10.00  

10' udvar  reggeli 
3.  10.10 - 10.55

10' udvar  folyosó 
4.  11.05 - 11.50

10' ebéd  ebéd 
5.  12.00 - 12.45 

25' napközi, ebéd  udvar, ebéd 
6.  13.10 - 13.55

20'  ebéd  ebéd 14.30-ig 
7.  14.15 - 15.00 

     
8.  15.05 - 15.50      

 

  

éves munkaterv 2017-2018 

június

Dátum

Idő

Program megnevezése, helye

Pedagógusok

06.01.

8.00

9. ny szóbeli angol vizsga

érintett angol tanárok

 

 

11.00

 

 

14.00

 

Magyar Rádió Gyermekkórusának szereplése a Szent János Kórházban

 

Gitárvizsga

 

Walter Judit, Matos László

 

 

érintett tanárok

06. 03.

10.30

Évzáró Hangverseny az Operettszínházban

ének-zene tanárok, zenetanárok, felügyelő tanárok

06. 04.

 

A Nemzeti összetartozás napja

 

Magyar Rádió Gyermekkórusának szereplése a Parlamentben

osztályfőnökök

 

Walter Judit, Matos László

 

06. 04.

16.00

Munkaértekezlet - Pedagógusnap

Nevelőtestület

06. 04-05.

 

1.a osztály közösségépítő nap

Farkas Attiláné, Kovács Dóra

06. 05.

8.00

 

8.00-16.00

Iskolagyűlés (alsó tagozat)

 

Írásbeli érettségi vizsgaeredmények megtekintése

tanítók, napközis nevelők

 

érintett szaktanárok

06. 05.

 

18.00

Budavári idegennyelvi túra

Tanszaki hangverseny

Kaszásné Becsei Anna

Nagy Noémi

06.06.

14.30

17.30

B-tagozatos zongoravizsga

Tanszaki hangverseny

zongora tanárok

Vaig Júlia, Vicze Alexandra

06. 06 -07.

 

Rádiófelvétel - Magyar Rádió Gyermekkórus

Walter Judit, Matos László

06.07.

12.00

17.00

17.30

18.30

Alapvizsga

Tanszaki hangverseny

Tanszaki hangverseny

Bíró Botond és Kusztós Olivér hangversenye

érintett tanárok

Kecskeméti László

Szlama Annamária

Antal Gábor, Vaig Júlia, Végh-Bocz Réka

06. 08.

8.00

9.o. szóbeli angol vizsga

Molnár György, Bruzsa Rita

 

14.00

17.30

Pótvizsga

Tanszaki hangverseny

érintett zenetanárok

Kiss Beáta

06.11.

12.00

14.00

17.30

Alapvizsga

Furulyavizsga

Tanszaki hangverseny

érintett tanárok

 

Végh-Bocz Réka

06.12.

17.30

Tanszaki hangverseny

Herdliczka Márta

06.13.

17.00

Tanszaki hangverseny

Pödör Bálint

06.14.

17.00

Tanszaki hangverseny

Stadler Vilmos

06. 15.

17.00

Tagozatváltó ünnepély

(Tornaterem szükséges)

Utolsó tanítási nap

4.,5.,7.,8.,9. Ny osztályban tanítók, osztályfőnökök

06. 18.

09.00

11.00

14.00

Osztályozó értekezlet – alsó tagozat

Osztályozó értekezlet – felső tagozat, gimnázium

tanítók, napközis nevelők, szaktanárok

 

06. 20.

17.00

Tanévzáró ünnepély

(Tornaterem szükséges)

nevelőtestület

06. 18-30.

 

Leltár, adminisztráció, tanév értékelése, következő év előkészítése

szaktanárok

06. 21.-22

8.00-16.00

Beiratkozás felsőbb évfolyamokra

osztályfőnökök

06. 25.

9.00

Tanévzáró értekezlet

Nevelőtestület

06. 26-28.

 

Szóbeli érettségi vizsgák

Páll Ferenc Lehel, szaktanárok

  

Őri Csilla

igazgató

 

 

A Magyar Örökség-díjról

A Magyar Örökség-díj története 1995-re nyúlik vissza. Az év november 14-én a Magyarországért Alapítvány a következő nyilatkozatot tette közzé a Magyar Távirati Iroda útján: "Tapasztalataink szerint az utolsó ötven év magyar történelme és benne társadalmi-, tudományos-, kultúrális múltunk igaztalan,torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát,hogy megnevezzük azokat a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket,melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat, illetve akik létükkel és személyes teljesítményükkel valóságos egyensúlyt teremtenek. Ettől reméljük, hogy a világ pozitív eseményei közé emelkednek azok a tények,amelyek a magyar önazonosság-tudat szempontjából meghatározóan fontosnak minősíthetők, az unokáink unokái számára is példát jelentenek. " A Magyarországért Alapítvány kuratóriuma tevékeny közreműködésével, Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre
kezdeményezők javaslatára a fenti nyilatkozat szellemében valósult meg a Magyar Örökség-díj, és épül, gazdagodik a díjazottakból a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeuma.

A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét- hét díjat osztanak ki ünnepélyeskeretek között. A bírálóbizottság – melynek jelenlegi névsorát az utóirat tartalmazza - első elnöke, köztársasági elnökké történt megválasztásáig, Mádl Ferenc professzor úr volt.

A díj történetének első öt évében 1945 utáni teljesítményeket díjazott a bírálóbizottság. A
következő -jelenleg is tartó - öt évben az időbeli határ a XX. század elejéig, illetve esetenként
a kiegyezésig nyúlik vissza. Néhány kiragadott példa a kitüntetettek köréből: Antall József, Teleki Pál, Hamvas Béla és Kemény Katalin, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Scheiber Sándor,  Illyés Gyula, Nagy László, Márai Sándor, József Attila, Radnóti Miklos, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Balczó András. Egerszegi Krisztina, a labdarugó Aranycsapat, Hajós Alfréd, Böjte Csaba, Simándy József, a Száztagú Cigányzenekar, a Magyar Nemzet. napilap, a Herendi Porcelán Manufaktúra. A gróf Széchényi Ferenc alapította Országos Széchényi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum. A századik díj "a magyar nép Szent Korona iránti tisztelete" volt.

Az 1995-2000 közötti díjazottak adatait, illetve a róluk elhangzott laudációkat a Magyar Örökség Laudációk könyve 1995-2000"című kötetben tette közzé a Magyarországért Alapítvány.

A Magyar Örökség-díj gondozását 2003. márciusában a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át a Magyarországért Alapítványtól.

 Eng Zsuzsa

Poprády Géza
A Magyar Örökség és Európa Egyesület ügyvezető alelnöke

 

A Magyar Örökség-díj bírálóbizottságának tagjai:

Hámori József neurobiológus, a bizottság elnöke,
Fekete György belsőépítész, a bizottság alelnöke és szóvivője,

 

további tagok:

Bakos István tanár,
Benkő Samu irodalomtörténész (Kolozsvár),
Bolberitz Pál vallásfilozófus,
Dávid Katalin művészettörténész,

Farkas Márta tanár,
Gazda István tudománytörténész,
Hegedűs Miklós matematikus,
Jókai Anna író,
Juhász Judit újságíró,
Juhász László művelődéstörténész (Fraknó),
Németh Magda tanár.
Ódor László tanár,
Pázmándi Gyula közgazdász,

Poprády Géza könyvtáros,
Rókusfalvy Pál pszichológus,
Schulek Ágoston tanár,
Spányi Antal római katolikus püspök,
Sunyovszky Sylvia színművész,
Szakály Sándor történész,
Tóthpál József művelődéskutató,
Varga Csaba jogfilozófus,
Veres-Kovács Attila református lelkész (Nagyvárad),
Zelényiné Kováts Annamária nyelvész,
Zelnik József etnográfus.
A bizottság örökös tagja a néhai Balogh János professzor, zoológus, ökologus.

 

 

 

 

3. oldal / 4

G R A T U L Á L U N K !

Országos Versképek pályázat

Kopányi Aliz 6.a

II. díj

Tanára:Turányi Katalin

Országos Zöld Okos Kupa fenntarthatósági tudásverseny környezet- és természetvédelemről

8.a csapat

Balogh Krisztina
Bácsi Janka
Boros Mercédesz

I.díj

Tanáruk: Szalayné Faragó Edina

Orbán György Zongoraverseny 

Li Jiamo 5.r

 III. díj

Királyhegyi Mihály 5.r 

különdíj

Tanáraik:
Végh-Bocz Réka
 Gyenge Enikő

Író-Deák Vers- és Novellaíró Pályázat

Rozsonits Ildikó 6.r

I.díj

Tanára: Karlovitz Katalin

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:

CIB – bank
10700598-70659010-51100005
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva