Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

  • Kronológia

 

1950-es évek eleje – megalakulnak az első ének-zenei iskolák

1954. szeptember – Kodály Zoltán irányításával Bors Irma énektanárnő a Lorántffy utcai iskolában elindítja az első ének-zenei tagozatos osztályt

1955 – a budapesti és kecskeméti ének-zenei osztályok sikeres közös „vizsgája"

1950-es évek közepe – megindul a bel- és külföldi szakemberek látogatása

1956 – B. Britten: A kis kéményseprő bemutatója a Váci utcai Bartók teremben

1957 – a Művelődési Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya megszünteti a tagozatos jelleget, és önálló ének-zenei általános iskolát alapít

∙     az iskola igazgatója Tímár Istvánné lesz,

·  ∙     Bors Irma igazgatóhelyettesi megbízást kap

·  ∙     Csík Miklóst kinevezik énektanárrá

1957. december – Kodály Zoltán 75. születésnapja tiszteletére hangverseny a Zeneakadémián

1958. szeptember – Yehudi Menuhin tesz látogatást az iskolában, s méltatja az itt folyó munkát

1959. július – Bors Irmát áthelyezik Bp. egy másik iskolájába

1959. szeptember – Friss Gábort kinevezik igazgatóhelyettessé, zenei vezetővé

1960. május – az első évzáró hangverseny a Zeneakadémia Nagytermében

1962. június – a II. ker. Lorántffy Zsuzsanna utcai Ének-zenei Iskola kibocsátja első nyolcadikos diákjait

Világhírű művészek látogatása az iskolában:

·  ∙   Dimitrij Sosztakovics

·  ∙   Yehudi Menuhin

·  ∙   Benjamin Britten

·  ∙   Peter Pears

·  ∙   Pablo Casals

1962. december – Kodály Zoltán 80. születésnapja – ünnepi hangverseny az Erkel Színházban

1956-66 – TV-, Rádió-, Mafilm-felvételek, koncertek

1966 – Egri Ifjúsági Dalosünnepen az iskola ének- és zenekara Bartalus Ilona és Friss Gábor vezényletével szerepel

1966. szeptember – Friss Gábort saját kérésére a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Karára helyezik

1966. szeptember – Csík Miklós énektanárt zenei vezetővé, Reviczky Bélát általános igazgatóhelyettessé nevezik ki

1967. március 6. – elhunyt Kodály Zoltán

1967. december 16. – az első Kodály emlékünnepély – a későbbi Kodály Napok kezdete

1968. június – az iskola átköltözik a Marczibányi térre, a volt leányiskola épületébe,

a Kodály névfelvételi kérelem elindul

1969 tavaszán – az intézmény 15. évfordulójának megünneplése a Zeneakadémián

1970-es évek eleje – a Lassus és Vejnemöjnen kórusok sikeres szereplései

1972 őszén– Mohayné Katanics Mária iskolánkba, Csík Miklós a Szilágyi E. Gimnáziumba kerül

1973 –dr. Hajdu Lászlóné zenei igazgatóhelyettesi, Thész Gabriella énektanári kinevezést kap

1974 – az iskola 20. évfordulójának ünnepségsorozata

1975. szeptember- Vendrei Éva kerül iskolánkba

1975. november – a Fővárosi Tanács VB engedélyezi – az iskola felveheti Kodály Zoltán nevét

1975. november 5. – névadó ünnepély az akkori II.kerületi Ifjúsági és Úttörőházban

1976 – dr. Romány Pálné kerül az iskola élére

1978. december – Kodály Zoltán születésének 96. évfordulóján, az iskola fennállásának 25. évében felavatják a Bakos Ildikó szobrászművész által alkotott Kodály mellszobrot

1978-79-es tanévtől az énektanárok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlatvezetői

1979 – a Magyar Rádió Muzsikáló fiatalok sorozatában szerepel az iskola

1979. május – a 25. évforduló ünnepi koncertje a Zeneakadémián

1981-82 – fontos centenáriumi koncertek (1981. május: Bartók Béla, 1982: Kodály Zoltán)

1982 őszén – Fürst Istvánné kerül az iskola élére

1982. tavasza – az első Kodály Napok megrendezése

1983 – tantestület megkapja a BUDAPESTÉRT kitüntető zászlót

1984 – mindkét kórusunk (Thész, Vendrei) az Éneklő Ifjúság aranyérmesei

Újabb rádió-, TV-, videosorozatok készülnek

1984 – Markovich Judit vezetésével megalakul a Ritornell fúvósegyüttes

1985-86 – megszületik az első külföldi csereút: Thész Gabriella kórusa fogadja majd viszonozza a zürichi Sängerknaben látogatását

1985 – Thész Gabriella a Magyar Rádió Gyermekkórusához kerül. Helyére Őri Csilla érkezik, aki 1998 óta zenei vezető

1987 – az évvégi koncertben a 25 éve elsőként végzett diákok köszöntik a nézőtéren helyet foglaló Bors Irmát

1989 – Szolnokon Rápli Györgyi vezette kórus – az Év kórusa lesz

1989 – Matos László karnagy vezetésével megalakul a Kodály Vegyeskar

1990 – alapítvány születik „Gyermekek a Zenéért” címmel

1990. december – az első Karácsonyi koncert a pasaréti Ferences templomban

1991. nov. – neves előadóművészek fellépésével jótékonysági gálakoncert a Főpogármesteri Hivatal dísztermében

1991 Karácsony – Koncertsorozat a városmajori-, a pasaréti, és – először! – a Mátyás Templomban

1992. április – Kodály Napok az itt vendégeskedő braunschweigi kórus fellépésével – a látogatás viszonzására októberben kerül sor

1992. május – a francia Grenoble-i vendégek látogatása

1992 nyara – Rápli Györgyit igazgatóvá választják

1992. november – Jótékonysági koncert a Ganz Ansaldo dísztermében

1992-93 – a Kodály Kamaraterem kialakítása

1992 – zeneovi, az iskolai előkészítő indítása

1992. Karácsony – Mátyás templomi koncert

1993-94 – jubileumi tanév: az iskola fennállásának 40. évfordulóját ünnepli.

Az év jelentősebb eseményei:

·   ∙    1993. december 13. – oktatástörténeti kiállítás megnyitása

·   ∙    Karácsonyi koncert

·   ∙    1994. január – a régi diákok első találkozása – a kóruspróbák megkezdése

·   ∙    1994. május – az 1993-ban elhunyt Bors Irma emléktáblájának avatása

·   ∙    1994. május 28. – jubileumi koncert a Zeneakadémián: az iskola volt és jelenlegi jeles karnagyai vezetésével 500 fős ünnepi kórus énekelt

1995-97 – nehéz évek az iskola életében

Igazgatók: Nagy Béláné, Bolba Lajos, Miklós Zoltán

1997 szeptember 1. – megkezdődik a gimnáziumi oktatás. Ettől kezdve az iskola neve: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola

1997. ápr. – az első angol csereút, amely nagyon gyümölcsözőnek bizonyul: azóta többször is megismétlődött

1996-99 –

a Kórusok (Őri Csilla, Végh Katalin, Puskás Gyöngyi, Lovrek Károly vezetésével) számos jelentős hazai és nemzetközi fesztiválon vesznek részt

a hangszeres növendékek rendszeresen Kiemelt Nívódíjjal, Nívódíjjal térnek haza a fővárosi és országos versenyekről

a hangszeres munkaközösségvezető – Mátyás Ivánné – szervezte jótékony célú hangversenyek, házi hangversenyek, tanári koncertek, régi diákok hangszeres fellépései sok érdeklődőt vonzanak

1998. február – jótékonségi hangverseny a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

1998. május – az iskola zenei vezetője Őri Csilla lesz

1998. tavasza – első angliai csereút Gallyasné Turnai Judit vezetésével

1998. december 16. – Majzik Mária: Zene c. domborművének avatása

1998. október – az intézmény élére Stefanik Dezső igazgató kerül

2000. január – „Koncert a Kodályért”

2000. tavaszán – német csereút Schweinbe  dr. Tapodi Attiláné vezetésével

2000-2001-es tanév – a Marczibányi István Általános Iskola és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola-át összevonják, jogutódul a Kodályt jelölik meg

2001 –az intézmény fogadja a Thész Gabriella által vezetett Magyar Rádió Gyermekkórusát

a „Kodályos” szárny első szintjére a Járdányi Pál Zeneiskola kerül

2000-2001 – a kórusok struktúrájának kialakítása

2000-2001 -Nyelvi, informatikai fejlesztések

2001-2002 – Gyermekkar: Éneklő Ifjúság Arany diplomával minősítés, a KÓTA      Dícsérő Oklevele. Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

Pünkösdi Ének Nemzetközi Kórusverseny I. díj

2002. tavaszán – Őri Csilla vezetésével angliai látogatás koncertsorozattal

2003. tavaszán – az angol vendégek fogadása

2001-2004 – a felfelé ívelés évei – szép sikerek a kórus és a zenei szerepléseken; pl. az Éneklő Ifjúság Aranydiploma sorozata, nemzetközi kórusversenyek I. díjai, országos négykezes és kétzongorás versenyek, a zenekar kiemelt nívódíjai

2004 – az intézmény 50 éves zenepedagógiai szolgálatáért megkapja a Magyar Szellemi Örökség Díjat

2004 április – jótékonysági hangverseny az Óbudai Társaskörben

2004. április – angol nyelvi csereút Vukovich Anita vezetésével

2004. Csík Miklós terem avatása

2005. MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT DÍJ

2005. I. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál iskolánk szervezésében

2006. Európai Zenei Fesztivál Neerpelt (Belgium) Leánykar 1. díj

2007. „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet kap a zeneiskola, minősítő eljárást követően

2008. az iskola zenei igazgatóhelyettese Preszter Nóra lesz

2008. Őri Csilla és Uhereczky Eszter karnagyok az Artisjus Zenei Alapítvány díjában részesülnek, a zenei oktatásban végzett kiemelkedő munkájukért

2009. az iskola igazgatója Őri Csilla lesz

2010. VI. Nemzetközi kórusverseny Velence (Olaszország) Gyermekkar I. díj, kategória győzelem

2010. a  Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Hargitai Imre zongoraművész és Rónaszéki Tamás hegedűművész

2010. Magyar Rádió Gyermekkórus - Príma díj

2011. január Gyermekkar szereplése a Parlamentben az EU soros elnökség-átadó rendezvényen

2011. április XIII. Nemzetközi kórusverseny MÜPA Gyermekkar II. díj, Arany diplomával

2011. Nemzetközi kórusfesztivál Riva del Garda (Olaszország)

2011. JUNIOR PRIMA DÍJ - Gimnáziumi Leánykar, Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

2011. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége Eckhardt Gábor Liszt díjas zongoraművész

2011. Hangszeres és kamaraének házi versenyek a KÓTA TÁMOP 3.2.11. pályázatának keretében

2012. Budapesti Angol Zenés Dráma Fesztivál iskolánk szervezésében

2012. zeneiskolánk vendégszereplése a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépikolában

2012. II. Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozó iskolánkban, a Magyar Kodály Társaság és iskolánk közös szervezésében

2012. április Gyermekkar vendégszereplése Litvániában és Lengyelországban

2012. jún. Őri Csilla igazgató, karnagy a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja lesz

2012. Kodály Zoltán Bicinia Hungarica és Tricinia című műveinek CD összkiadásán való közreműködés Gyermekkar

2012. július - az MR Gyermekkórus vezetését Dr. Matos László vezető karnagy és Kabdebó Sándor társkarnagy veszi át, megalakul a kórus mellett működő Művészeti Tanács

2012. a Zeneiskola Bérleti Hangversenysorozatának vendége a Mandel kvartett

2012. június Tanulmányút Wales-be, Zubora Márta vezetésével

2012. Tehetségpont lettünk - iskolánk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetség Programba

2013. január – az iskola új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője a II. Kerületi Önkormányzat

2013. Együttműködési megállapodás jön létre az iskola fenntartója, valamint az MTVA között, az MR Gyermekkórus munkájának támogatására

2013. április a litván M. K. Ciurlionis Művészeti Iskola kórusának fogadása csereprogram keretében, közös hangversenyek az iskola kórusaival

2013. június „A mi szerzőink” kórushangverseny Fekete Gyula, Kovács Zoltán és Tóth Péter műveivel, melyeket kórusaink számára komponáltak

2013. október V. Nemzetközi Dávid Popper Gordonkaverseny III. díj

 

 

 

Előzetes telefonos egyeztetés az időpont pontosítása, időpont foglalása miatt szükséges.

Név nap óra
Ambrusné Berencz Zsuzsanna kedd 16:00
Apáti Tünde Ilona kedd 16:00
Babarczi-Varga Erzsébet kedd 16:00
Balla István kedd 16:30
Baloghné Pentz Katalin Márta kedd 16:45
Belejné Apró Veronika Piroska hétfő 16:00
Bene Julianna hétfő 16:00
Benkő Anna szerda 16:00
Berényi Márta csütörtök 17:00
Bruzsa Rita Katalin szerda 16:00
Debreceni Éva csütörtök 16:45
Dr Horváthné Csordás Erzsébet csütörtök 16:45
Dr. Pankotainé Puskás Gyöngyi Judit hétfő 16:00
Dr. Poós Miklósné kedd 16:45
Dr. Szentiványi Mátyás Béláné egyeztetett időpont
Dr. Uhereczky Eszter csütörtök 16:00
Farkas Attiláné péntek 16:45
Gazsó Eszter Mária hétfő 16:45
Gyimesi Katalin kedd 16:00
Hegedűsné Eng Zsuzsanna szerda 16:00
Helmle Dorottya szerda 16:00
Horváth Attila Ákos kedd 17:00
Horváth-Zobay Katalin Ágnes csütörtök 16:45
Huiszné Tapodi Rika csütörtök 16:00
Istenes Mónika csütörtök 16:00
Jager Judit szerda 17:00
Kaján Klára kedd 16:00
Karlovitz György Kolozsné kedd 16:00
Kárpáti Zsuzsa csütörtök 16:00
Kaszásné Becsei Anna szerda 16:00
Keszei Viktória hétfő 16:30
Kiss Tamás szerda 16:00
Kocsis Zoltán Istvánné kedd 16:45
Kovács Dóra kedd 16:45
Lendvainé Szilágyi Katalin hétfő 16:00
Méhesné Berkics Judit szerda 16:45
Molnár György kedd 16:00
Nagy Katalin kedd 16:00
Olajos Gabriella péntek 16:45
Oszlányi Judit kedd 16:00
Pál Ferenc Lehel szerda 16:00
Perger Katalin kedd 16:45
Regőczi-Ritzmann-né Czupy Szilvia Mária egyeztetett időpont
Schreilné Tarcsa Zsuzsanna Szilvia kedd 16:45
Szabó Aranka Judit hétfő 17:30
Szabó Réka kedd 17:00
Szabó Zsuzsanna csütörtök 16:45
Szalayné Faragó Edina Zsuzsanna péntek 17:30
Száraz Edit csütörtök 16:00
Tengely László csütörtök 16:00
Turányi Katalin kedd 16:00
Uhrin Csaba Tamás hétfő 17:45
Urné Őri Csilla egyeztetett időpont
Vargáné Körber Katalin szerda 16:00
Vincze Sarolta Katalin kedd 16:00
Vindisch Bence csütörtök 16:00
Walter Judit hétfő 16:00
Zubora Márta kedd 16:00

A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje

 

 


Órák
 
Szünetek  Alsó   Felső és gimnázium
1.  8.00-  9.00 

15’  reggeli  udvar
2.  9.15 - 10.00  

10' udvar  reggeli 
3.  10.10 - 10.55

10' udvar  folyosó 
4.  11.05 - 11.50

10' ebéd  ebéd 
5.  12.00 - 12.45 

25' napközi, ebéd  udvar, ebéd 
6.  13.10 - 13.55

20'  ebéd  ebéd 14.30-ig 
7.  14.15 - 15.00 

     
8.  15.05 - 15.50      

 

  

 

november

 

Dátum

Idő

Program megnevezése, helye

Pedagógusok

11. 05.

 

 

Őszi szünet utáni első tanítási nap

 

 

 

16.00

Vezetőségi értekezlet a beilleszkedésről

1 és a, 9ny osztályfőnökök

munkaközösség vezetők, érintett osztályfőnökök

11.07.

 

"Márton napi hagyományok" a felső tagozaton

Huiszné Tapodi Rika

11. 08.

9.00 és 14.30

 

 

19.30

„Marczi muzsika” programon való részvétel (alsó tagozat)

 

 

Berlioz: Te Deum a Gyermekkar és a Magyar Rádió Gyermekkórusa részvételével (MüPa)

tanítók

 

 

 

Walter Judit, Körber Katalin, Jäger Judit

11. 09.

14.00

Bolyai anyanyelvi csapatverseny iskolánkban

 

 

tanítók

Humán munkaközösség

11. 09.

19.00

A Magyar Rádió Gyermekkórusa és a Bolgár Rádió Gyermekkórusának közös koncertje (Belvárosi templom)

Walter Judit, Jäger Judit, Körber Katalin

11. 12

 17.30

Szülői értekezlet a 4. osztályokban

érintett tanítók

11.12-13.

17.00

Szülői értekezletek és fogadóóra – alsó tagozat

tanítók, napközis nevelők

11.13.

14.10

Zeneklub alsósoknak (klarinét, zongora)

érintett zenetanárok

11. 14.

15.00

Kerületi Szépolvasási Verseny

tanítók

11. 14-15.

 

8.15-

 

„Nyitott Kapuk” a Gimnáziumban

érintett pedagógusok

 

11. 14-15.

17.00

Általános fogadóórák – felső tagozat, gimnázium

szaktanárok

11.15.

8:00

Game of Voice – angol szépkiejtési verseny

Bruzsa Rita

 

17.30

Növendékhangverseny – Bérleti hangverseny

zenetanárok

11. 15.

16.00

Író-olvasó találkozó

meghívott vendéggel

Kárpáti Zsuzsa

11. 16.

20.00

A Magyar Rádió Gyermekkórusának fellépése a Mátyás-templomban (Anno Sacri)

Walter Judit, Jäger Judit, Körber Katalin

11. 16-27.

16.00

XIV. Országos Klarinétverseny– területi válogató

érintett hangszeres tanárok

 

11. 16-ig

 

Negyedéves értékelés 1. évfolyamon

elsős tanítók

 

11.17-18.

9.00 – 19.00

A Kecskeméti Kodály Intézet bemutató videófilmjének felvétele

ének tanárok

 

11. 17.

10.00

Márton napi játszóház leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek

tanítók, ének-zene tanárok

 

11. 20.

8.00-

 

Nyílt órák a leendő első osztályosoknak és szüleiknek

érintett tanítók, ének-zene tanárok

 

11. 20.

 

Jelentkezés a Zrínyi Ilona matematika versenyre (3-8. évfolyam)

tanítók, érintett szaktanárok

11.21.

10.30

 

 

14.00

Bolyai matematikai csapatverseny országos döntő

 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

érintett szaktanárok

 

 

Karlovitz György Kolozsné

11. 21-22.

8.15-

 

Nyílt nap a felső tagozaton

 

érintett pedagógusok

 

11. 22-24.

 

VIII. Farkas Ferenc Zongoraverseny

zongoratanárok

 

11. 23.

14.15-16.00

Magyar Rádió Gyermekkórusának nyílt kóruspróbája (a rádiós diákok szüleinek)

Walter Judit, Körber Katalin, Jäger Judit

11. 24.

11.00

A Magyar Rádió Gyermekkórusának jótékonysági koncertje (Fiumei úti Baleseti Központ)

Walter Judit, Körber Katalin, Jäger Judit, zenetanárok

11. 24.

18.00

Szalagavató 

Turányi Katalin, Tengely László, Istenes Mónika, Kárpáti Zsuzsa

11. 26.

13.00

Őszi nevelési értekezlet

(Téma: Önértékelési, pszichés és táplálkozási zavarok iskolai megjelenése)

nevelőtestület

11. 29.

10.00

10.40

Mikulásváró hangverseny óvodásoknak

érintett zenetanárok

szervezés alatt

 

Iskolai szövegértési verseny

humán munkaközösség

  október 28

 

Őri Csilla
igazgató

 

 

 

 

A Magyar Örökség-díjról

A Magyar Örökség-díj története 1995-re nyúlik vissza. Az év november 14-én a Magyarországért Alapítvány a következő nyilatkozatot tette közzé a Magyar Távirati Iroda útján: "Tapasztalataink szerint az utolsó ötven év magyar történelme és benne társadalmi-, tudományos-, kultúrális múltunk igaztalan,torz módon jelenik meg a közvélemény előtt, és sok esetben a negatív történések vannak túlsúlyban. Szükséges tehát,hogy megnevezzük azokat a felemelő tényeket, erőfeszítéseket, építő személyiségeket,melyek kiegyenlítik az említett hamis arányokat, illetve akik létükkel és személyes teljesítményükkel valóságos egyensúlyt teremtenek. Ettől reméljük, hogy a világ pozitív eseményei közé emelkednek azok a tények,amelyek a magyar önazonosság-tudat szempontjából meghatározóan fontosnak minősíthetők, az unokáink unokái számára is példát jelentenek. " A Magyarországért Alapítvány kuratóriuma tevékeny közreműködésével, Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre
kezdeményezők javaslatára a fenti nyilatkozat szellemében valósult meg a Magyar Örökség-díj, és épül, gazdagodik a díjazottakból a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeuma.

A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét- hét díjat osztanak ki ünnepélyeskeretek között. A bírálóbizottság – melynek jelenlegi névsorát az utóirat tartalmazza - első elnöke, köztársasági elnökké történt megválasztásáig, Mádl Ferenc professzor úr volt.

A díj történetének első öt évében 1945 utáni teljesítményeket díjazott a bírálóbizottság. A
következő -jelenleg is tartó - öt évben az időbeli határ a XX. század elejéig, illetve esetenként
a kiegyezésig nyúlik vissza. Néhány kiragadott példa a kitüntetettek köréből: Antall József, Teleki Pál, Hamvas Béla és Kemény Katalin, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Scheiber Sándor,  Illyés Gyula, Nagy László, Márai Sándor, József Attila, Radnóti Miklos, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Balczó András. Egerszegi Krisztina, a labdarugó Aranycsapat, Hajós Alfréd, Böjte Csaba, Simándy József, a Száztagú Cigányzenekar, a Magyar Nemzet. napilap, a Herendi Porcelán Manufaktúra. A gróf Széchényi Ferenc alapította Országos Széchényi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum. A századik díj "a magyar nép Szent Korona iránti tisztelete" volt.

Az 1995-2000 közötti díjazottak adatait, illetve a róluk elhangzott laudációkat a Magyar Örökség Laudációk könyve 1995-2000"című kötetben tette közzé a Magyarországért Alapítvány.

A Magyar Örökség-díj gondozását 2003. márciusában a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át a Magyarországért Alapítványtól.

 Eng Zsuzsa

Poprády Géza
A Magyar Örökség és Európa Egyesület ügyvezető alelnöke

 

A Magyar Örökség-díj bírálóbizottságának tagjai:

Hámori József neurobiológus, a bizottság elnöke,
Fekete György belsőépítész, a bizottság alelnöke és szóvivője,

 

további tagok:

Bakos István tanár,
Benkő Samu irodalomtörténész (Kolozsvár),
Bolberitz Pál vallásfilozófus,
Dávid Katalin művészettörténész,

Farkas Márta tanár,
Gazda István tudománytörténész,
Hegedűs Miklós matematikus,
Jókai Anna író,
Juhász Judit újságíró,
Juhász László művelődéstörténész (Fraknó),
Németh Magda tanár.
Ódor László tanár,
Pázmándi Gyula közgazdász,

Poprády Géza könyvtáros,
Rókusfalvy Pál pszichológus,
Schulek Ágoston tanár,
Spányi Antal római katolikus püspök,
Sunyovszky Sylvia színművész,
Szakály Sándor történész,
Tóthpál József művelődéskutató,
Varga Csaba jogfilozófus,
Veres-Kovács Attila református lelkész (Nagyvárad),
Zelényiné Kováts Annamária nyelvész,
Zelnik József etnográfus.
A bizottság örökös tagja a néhai Balogh János professzor, zoológus, ökologus.

 

 

 

 

3. oldal / 4

G R A T U L Á L U N K !

ISKOLAÚJSÁG

Parlando I.

Parlando II.

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:

CIB – bank
10700598-70659010-51100005
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva