Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

Iskolai közösségi szolgálat

 Mit jelent és kire vonatkozik a közösségi szolgálat?

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében azon tanulóknak, akik 2016. január 1. után kezdik meg az érettségi vizsgájukat, 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni. Az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra (50x60 perc) közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

 

 

Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett, a tanuló helyi közösségének érdekeit szolgáló segítő tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 A közösségi szolgálat lehetővé teszi a diákok számára, hogy tapasztalati tanuláson keresztül tegyenek szert az iskolapadban nem elsajátítható tudásra, fejlesszék személyes kompetenciáikat és szociális érzékenységüket.

A diákok számára a jól megtervezett közösségi szolgálati projekt egyszerre kihívás és élvezetes, örömteli időtöltés, személyes utazás önmaguk felfedezésére.

 Hol és milyen tevékenységet lehet közösségi szolgálatként végezni?

 A közösségi szolgálatot olyan ún. fogadó szervezeteknél, vagyis állami intézményeknél (pl.: időotthon, gyermekotthon, óvoda, iskola, művelődési központ, kórház) és non-profit szervezeteknél (alapítványoknál, egyesületeknél, szeretetszolgálatoknál) teljesíthetik a tanulók, amelyekkel iskolánk együttműködési megállapodást köt.

 A közösségi szolgálat teljesítése kötelező, ugyanakkor az érintett diákok szabadon, egyéni érdeklődésük alapján választhatják meg, hogy mely területen és mely fogadó szervezetnél vesznek részt ilyen tevékenységben.

Egy tanuló több területen és több fogadó szervezetnél is teljesítheti az 50 órát.

 A közösségi szolgálat az alábbi területeken folytatható:

a) egészségügyi (pl.: kórházban betegek kísérése, felolvasás, beszélgetés),
b) szociális és jótékonysági (pl. hátrányos helyzetű/rászoruló gyermekek, családok számára játékgyűjtés, ruhagyűjtés, karácsonyi ajándékgyűjtő akció),
c) oktatási (pl.: iskolai korrepetálás),
d) kulturális és közösségi (pl.: kulturális műsor megszervezése, megvalósítása)
e) környezet- és természetvédelemi (pl.: állatmenhelyen kutyasétáltatás, az állatok gondozásában való segítségnyújtás, helyi park takarítása, szemétszedés, virágültetés),
f) katasztrófavédelmi (ifjúsági tűzoltóversenyek előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, tűzoltólaktanya karbantartási munkáiban való segítségnyújtás),
g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen (pl.: idősotthonban beszélgetés, internetes tanfolyam szervezése, gyermekotthonban/óvodában kézműves foglalkozás, sportverseny szervezése)

A közösségi szolgálat iskolai gyakorlata és a kötelező dokumentáció

Intézményünkben a 2012/2013-as tanévben megkezdtük a közösségi szolgálat szervezését.

Az aktuális lehetőségekről az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják az érintett osztályaink tanulóit.

 

Az egyes tevékenységekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni, ezen dokumentumot az iskolai koordinátornak vagy az osztályfőnöknek kell leadni.

A közösségi szolgálat megkezdésekor szükséges a gyermekegészségügyi állapotáról szóló szülői nyilatkozat kitöltése is.

A tevékenység megkezdése előtt a tanulók felkészítést kapnak, majd a projekt végeztével kerül sor a tapasztalatok pedagógiai feldolgozására a fogadó szervezet mentora és az iskola pedagógusának segítségével.

 A diákok munkáját a fogadó szervezetnél egy mentor segíti, az iskolában pedig az osztályfőnök kíséri figyelemmel. A végzett tevékenységről a tanulónak naplót kell vezetnie, melyben rögzíti a munka tartalmát, dátumát, időtartamát, élményeit, tapasztalatait, melyet a fogadó szervezet munkatársa aláírásával igazol.

Egy alkalommal minimum 1, maximum 3 óra teljesíthető. Az alkalmak gyakorisága (heti, havi) a vállalt tevékenység jellegétől függ.

 Az elvégzett közösségi szolgálatok óraszámát az osztályfőnök rögzíti az elektronikus naplóban és a bizonyítványban.

 

Jelenlegi partnereink

Baltazár Színház

„A Zene Mindenkié” Egyesület

Rex Kutyaotthon

Age of Hope Alapítvány

Ráckeve és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Testvérkék Ferences Óvoda

Kitaibel Pál u. Óvoda

 

Az iskolai közösségi szolgálat lehetőségeinek bővítésében köszönettel fogadjuk a szülők segítségét is!

Amennyiben munkahelyükön szívesen fogadnának gimnazista diákot segítő tevékenységre, vagy az ismertségi körön belül lehetősége van a közösségi munka végzésére, kérjük, mindenképpen jelezze az iskola felé, hiszen a tevékenység csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel.

 

 

 

Németh-Barna Petronella – klinikai pszichológus, neuropszichológus

 

 

 

  Mit jelent az iskolapszichológia?

Az iskolapszichológia a pszichológia azon ága, mely az iskolában felmerülő nehézségekre keres megoldást. Fontos területe emellett a prevenció, azaz a megelőzés is, mely még a nehézségek fellépése előtt képes hatást kifejteni (pszichoedukáció, egészségtudatosság növelése, személyiség- és szociális készségfejlesztés).

 Az iskolapszichológia feladata a megfelelő pszichológiai környezet biztosítása tanulók és oktatók számára, mely a hatékony tanulás és tanítás alapvető feltétele.

 Milyen kérdésekben fordulhatnak iskolapszichológushoz?

Az iskolapszichológus a diákok érzelmi és viselkedéses problémáival, tanulási nehézségeivel, továbbá az intézményen belül felmerülő egyéni, illetve csoportos konfliktusokkal foglalkozik. A nehézségek feltárása mellett, törekszik annak mélyebb megértésére a kialakulás okainak és kontextusának vizsgálatával, ezt követően pedig támogatja a megoldás keresését is.

 Az iskolapszichológusi munka keretei:

 
A gyermekek több úton juthatnak el az iskolapszichológushoz: a szülő vagy a gyermek egyéni kérésére, a pedagógus javaslatára, illetve iskolapszichológiai osztályszintű megfigyelést/szűrést követően.

Az iskolapszichológus egyéni konzultáció vagy csoportos foglalkozás keretében dolgozik. Egyéni konzultáció történhet szülővel, gyermekkel, illetve pedagógus kollégával is. A csoportos foglalkozás kiscsoportos vagy egész osztály bevonását igénylő formában is történhet. Az alkalmakon beszélgetés, gyermekek esetében időnként rajzolás, játék, esetenként relaxáció történik.

Szakmailag indokolt esetben az iskolapszichológus továbbirányítja a tanulót, illetve a családot más intézménybe az adott nehézség kezelésében leginkább járatos szakemberhez

(pl.: nevelési tanácsadóba, egészségügyi, illetve fejlesztő intézményekbe).

További fontos tudnivalók:

Az iskolapszichológus a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének megfelelően látja el feladatait, így titoktartási kötelezettsége van, a vele való találkozás pedig önkéntes.

 

 

  Bemutatkozás:

  Munkám során a legfontosabbnak az érzelmi ráhangolódást és a bizalom kialakítását tartom. Szívesen dolgozom szimbolikus szinteket érintő eszközökkel, mint például a játék, a mese, a relaxáció, a mozgás és a kreatív alkotás. Érdeklődésem középpontjában jelenleg a neuropszichológia áll, ezen belül a tanulási, az érzelmi zavarok, valamint a különféle idegrendszeri éretlenségekkel összefüggő problémák, illetve a mozgásterápiák, melyeket gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt nagy hatékonysággal alkalmaznak a különféle pszichés nehézségek oldásának elősegítésére.

Végzettségeim, illetve folyamatban lévő képzéseim:

  Autogén tréning

 Ayres-féle dinamikus szenzoros integrációs terápia

 Gyermek- és várandós relaxáció

 Szimbólumterápia

 Pszichodinamikus tánc- és mozgásterápia

 Családterápia

Coaching

Kutya és kisállatterápia

 

 Iskolánkban dolgozó pszichológus és elérhetősége:

 Németh-Barna Petronella                                e-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Rendelési idő: Hétfő: 9:00-12:00,   szerda: 7:30-11:00,   csütörtök: 11:45-16:15/havonta egyszer 13.00-17.30 

 

 

Iskolai pályaorientációs program

 

  Iskolánk nyertes pályázatával csatlakozott az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Programjához. 

 

 

A Bázisiskolai program célja

 Az Új Nemzedék Plusz program keretében megvalósuló Bázisiskolai program célja a diákok pályatervezését segítő intézményi tevékenység kialakítása. A csatlakozó iskolákat az Új Nemzedék Plusz saját intézményre szabott programokkal támogatja, amelyek segítik tanulóinkat a pályatervezésben és a felnőtt életre való tudatos készülésben, életkori kérdéseik megoldásában, döntéseik meghozatalában, építve az élményalapú, gyakorlatközpontú, informális tanulás módszereire.

 

Az intézményi program elsődlegesen a gimnáziumi tagozatos tanulóinknak szól, akik a felnőtté válás küszöbén állnak, de jövőképüket sok esetben nehezen tudják megfogalmazni. Ezért számukra egy olyan komplex, gyakorlatorientált foglalkozássorozatot indítottunk, amely kellő információt, reális életviteli opciókat, orientációt nyújt pályadöntéseik meghozatalához, illetve felkészíti őket a munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésre

Az iskolai program fő szakmai fókusza a pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztése.

Ennek fő területei: az önismeret, a személyes és társas, valamint a munkaerő-piac által elvárt készségek fejlesztése; képzési és munkaerő-piaci információk megszerzése, értékelése. 

 

Iskolánk az életpálya-építés mellett az alábbi két kapcsolódó modult is beépíti intézményi programjába:

 • — kompetenciafejlesztés művészettel
 • — vállalkozói kompetenciafejlesztés

 

 Milyen kézzelfogható szolgáltatásokat és eredményeket a nyújt a program a diákok számára?

 •  önismeret fejlesztése tanórai és tanórán kívüli, fakultatív foglalkozások keretében
 • — szociális-, kommunikációs-, kezdeményezőkészség, kreativitás fejlesztése
 • — életpálya tervezést, pályadöntés meghozatalát segítő foglakozásokon való részvétel
 • — ingyenes nyári táborozási lehetőség Zánkán, szakmai programokkal
 • — munkahely látogatások
 • — felvételi, továbbtanulási rendszer megismerése
 • — a munkaerő-piac jellemzőinek megismerése

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás az iskolában

Kedves Szülők!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat a kerületi gyermekintézményekkel együttműködésben szolgáltatásait közvetlenebb módon, az iskolákban is elérhetővé teszi.

 A Szolgálat általános feladata, hogy elősegítse a gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, családgondozás keretében rendezze a veszélyeztetett gyermekek helyzetét.

 Milyen kérdésekkel, problémákkal fordulhat munkatársunkhoz?

 • gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • gyermek panaszának meghallgatása és érdekeinek védelme
 • segítő kapcsolat kialakítása a gyermekkel és családjával a gyermek családi, kapcsolati, iskolai beilleszkedési, tanulási problémáinak rendezése érdekében
 • családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás esetében
 • egyszülős családok segítése, támogató szolgáltatások szervezése
 • házi gyermekfelügyelet (a szülő munkarendjéhez igazodó napközbeni ellátás a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában, gondozó biztosításával, ha a gyermek intézményes nappali ellátása betegség miatt vagy más okból időszakosan nem biztosítható)
 • szabadidős programok szervezése.
 • Jogi tanácsadásba közvetítés
 • Pszichológiai tanácsadásba való közvetítés

 Gyermekük iskolájában Pálfi Andrea munkatársunk látja el az iskolai ügyeletet.

Ügyeleti ideje: 2014.  április 08-án 14.00-16.00 között az I. emelet átjáróban a pszichológus szobájában.

 

   Telefonos elérhetősége: 06/20- 807-4677

  Intézményi elérhetőségeink: tel.: 225-7956

 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

címünk: 1027 Horvát u. 2-12.

 

„Every child has the right to have the best teacher,

to have the most efficient method and the best circumstances

that is beneficial for him in the school and in his studies;

and in the process of becoming a human caracter.”

/Zoltan Kodaly/

 

The Zoltan Kodaly Primary, Secondary and Music School, has been honoured with the Award of the Hungarian Heritage and with the Prize for the Hungarian Art Education. This high-class Institute of Primary Art Education is located in the second district in a historic building, which was built at the beginning of the 20th century. The image of our school is characterised by a complex musical education within an institute of multiple goals.

 In our fast-paced and empty world, our school belongs to one of those institutes that are trying to keep the musical and pedagogic traditions marked by Zoltan Kodaly, with the primary purpose of creating emotional intelligence through the artistic education. The reason for the existence of this method is proven by those great accomplishments, which have been achieved by our choirs, and students who learn on instruments, enhancing the reputation of our school both in the country, and abroad as well.

 In order to compete with the challenges of our century, we are trying to live up to a high standard of education in the general subjects as well as making sure that we are providing the best general knowledge for our students. The secret to our success lies in the professional expertise, and it is also proven by achievements, which have been gained nationwide as well as internationally. 

 Our institute of 13 classes includes the Hungarian Radio Children’s Choir, which was awarded with the prize of Bartok - Pasztory, and in here everyone can find his own place and potential that lies in his individuality. Our prestigious orchestra and widely-travelled choirs are waiting for those talented applicants, who could become valued members of our community.

 In classes of our primary school, reading and writing are taught with a traditional syllabic-analytic method. Our students have the chance to study English or German from the first grade, and Information Technology from the third grade. We have also included the art of movement and folklore dance into our pedagogic program. Some of our classes can provide students with the system of a day-care facility, which means that students do all their homework within the school during study time. The works of the study groups are displayed in our “music clubs”, theaters and in the „mini-gallery” of the school.

  For our senior students, we organize different programs that care for their talents.

We give the opportunity to take successful Matura exams at both intermediate and higher levels in advanced or when they are due. Moreover, the ECDL computer exam is also popular among the students. Most of our graduate students continue their studies in tertiary education at the most famous universities and colleges around the country.

Our foreign exchange programmes, and travellings with the choir can provide language practice for our students.

 In our music school, students can study instrumental music in 8 different departments. We also prepare the talented students in “Class B” for a musical career.

 It is the tradition of the Kodaly school, that twice a year we organize concerts in the Matthias Church at Christmas and in the Great Hall of the Music Academy at the end of the school year. During the reconstructions, the concerts are hosted by the St. Stephen's Basilica and the Budapest Operett Theatre.

 The so-called “Kodaly Days” is also a remarkable musical event in every school year, with the contribution of many guests and fellow artists. Other than keeping our traditions, we put a lot of emphasis on creating new ones as well. Traditions like our kindergarten classes, where our would-be students and their parents can get an idea about the values and mentality of our school through musical games and songs. The concerts, which we organize for the kindergarten students are meant to serve the same purpose. The Budapest Music Festival for Kindergarten students are organized by our institute year by year. We have series of subscription concerts in our Kodaly Hall where our students can also have the chance to perform every single year.

 Our beautiful library with a wide selection of books, the nice and spacious school gym and sport field offer the opportunity of spending free time in a pleasant way. The modern technological tools (like the interactive white board) and the well-equipped computer classrooms with Internet access help the communication trainings that are suitable for the expectations of the 21st century.

Őri Csilla

Headmistress

 

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.

Tel.: 212-5680, 212-4185       

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.kodaly-bp.sulinet.hu

jubileum

a

aaabbb  
   

2. oldal / 4

G R A T U L Á L U N K !

ISKOLAÚJSÁG

Parlando I.

Parlando II.

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:

CIB – bank
10700598-70659010-51100005
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva