Köszöntjük a 60 éves 


Marczibányi téri Kodály Iskola honlapján

Kedves Látogató! Köszöntjük iskolánk honlapján, mely reményeink szerint tükrözi intézményünk szellemiségét, hagyományait. Hitvallásunk, névadónk Kodály Zoltán szavaival: „ Zene nélkül nincs teljes ember ”. Hisszük, hogy a napi találkozás a művészetekkel, a mindennapos muzsikálás olyan érzelmi intelligenciát alakít ki tanítványainkban, hogy bármilyen pályát válasszanak is, mindannyian sikeres, egészséges, boldog felnőttekké válnak.                               Őri Csilla igazgató

III. Országos Kodály Zoltán Kamaraének Találkozó

Budapest, 2014. április 12.

 

„Szálljon tisztán csengő, lelkes hangú friss dallamár… -

----a találkozó mottója is lehetett volna az éneklésre hívó felszólítás. Kodály Zoltán triciniuma Kistétényi Melinda poétikus szövegével kilenc székesfehérvári kislány műsorának részeként csendült fel .

A Kodály Zoltán nevét viselő iskolák tanulóiból alakult éneklő csoportok jöttek el a 60 éves - többek között Magyar Örökség és Junior Prima Díjjal kitüntetett – Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI hívására, hogy bemutassák tudásukat, éneklés-szeretetüket egymásnak, tanároknak, érdeklődőknek. A házigazdák másodszor várták tárt kapuval és nyitott szívvel a testvérintézmények követeit. Gondosan előkészített, példásan, szeretettel megvalósított találkozó résztvevői lehettek a szereplők és minden jelenlevő. A tantestület tagjai és az iskola tanulói figyelmes, kedves fogadtatásban részesítették az érkezőket. A Kodály termet megtöltő közönség őszinte kíváncsisággal várta az ígéretes nap programját.

 Őri Csilla igazgatónő köszöntötte a rendezvény fővédnökét, Kodály Zoltánné Péczely Saroltát, a díszvendégeket, Hajnissné Anda Évát, a KLIK Budapest 2. Tankerület Igazgatóját és a Magyar Kodály Társaság Elnökségének jelenlevő tagjait. Ők név szerint: dr. Ittzés Mihály elnök, Hartyányi Judit társelnök, Igó Lenke, Kertész Attila, dr. Márkusné Natter-Nád Klára, ifj. Sapszon Ferenc, Somorjai Paula. Az igazgatónő köszöntőjében elmondta: „… meggyőződésem, hogy nekünk, akik mélyen hiszünk a kodályi filozófiában, műveljük és mindennapi munkánkban követjük azt, rendszeresen találkoznunk kell egymással, hogy tapasztalatot cseréljünk, hogy meghallgassuk egymás énekeseit, tanuljunk egymástól. Mindez azért fontos, hogy úgy adhassuk tovább a kincset, ami a kezünkben van, ahogy elődeinktől kaptuk.”

Dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke nyitotta meg a hat éves múltra visszatekintő bemutatót. Hangsúlyozta, hogy a találkozó célja a társas éneklés egykoron élő hagyományának felelevenítése. Hisszük azt – mondta az elnök úr – hogy a szereplő csoportok iskolájukban, városukban folytatják és népszerűsítik a társas éneklést. Bízunk abban, hogy a hagyománnyá válás jó úton halad.

Az énekes köszöntőt az MR Gyermekkarának jövendő, majd pedig jelenlegi tagjainak előadásában hallhattuk, akiket Szűcs Bea és Kabdebó Sándor készített fel a szereplésre.

A hangverseny hét iskola együtteseinek bemutatkozásával folytatódott. Budapestről a vendéglátó iskolából egy duett és egy tercett szerepelt, a Magyar Kórusiskola képviseletében négy kislány, Székesfehérvárról, Salgótarjánból és Kecskemétről nagyobb létszámú együttesek énekeltek felkészülten, muzikálisan. Tanáraik: Őri Csilla, Uhereczky Eszter, Tóth Márton, Feke Mariann és Kneifel Imre, Karácsonyné Kaposi Ida, Szegedi Ildikó értő, lelkes munkáját dicséri az éneklő csoportok színes műsora és annak megszólaltatása.

A délelőtti énekes bemutató után különleges zenei csemegével kedveskedtek a vendéglátók: hat különleges képességű tanuló játszott zongorán, hegedűn, blockflötén és gordonkán. Nevük mindenképpen említésre méltó, mert magasrendű, elmélyült muzsikálásuk, sugárzó, szuggesztív előadásuk mindnyájunkat magával ragadott. Íme a szereplők és tanáraik névsora: a legfiatalabbak zongoráztak  - Rozsonits Ildikó hangszeres előkészítő 2. osztályos és Balogh Ilona 1.osztályos tanuló, mindkettőjük tanára Túrós Enikő, valamint Bíró Botond 2.osztályos növendék, tanára Nagy Zsuzsanna. Őket követte Adolf Diána 4.osztályos, virtuóz blockflöte játékos, Stadler Vilmos növendéke. Bruck Ádám 4. osztályos tanuló hegedűjátéka is emlékezetes – felkészítője Keszler Krisztina tanárnő. A legnagyobb hatást a 3. osztályos Hagiwara Izumi csellista – Major István növendéke – váltotta ki hallgatóságában. Korát meghazudtoló érzelmi gazdagság, érett technikai tudás birtokosa a 10 éves előadó.  A zongora és csembaló kíséretet Mandowsky Judit és Nagy Zsuzsanna játszotta, érzékeny figyelemmel támogatva az ifjú művészpalántákat.

 A közös ebéd után – amely az iskolai vezetés és a szülők összehangolt szervezésének és önzetlen munkájának eredménye volt - a második hangversenyen hat szereplő együttest hallhattunk. Győr, Tar, Pécs, Szolnok, Kecskemét, Kaposvár, Debrecen általános és középiskolás növendékei énekeltek. Esteyatse Andrea, Szabóné Simicska Tünde, Rózsa Bernadett, Juhászné Zsákai Katalin, Kiss Zoltán, Varga Anita és Ludmány Antalné tanítása nyomán álltak színpadra az énekesek.

Összesen tizenegy iskola tizennégy énekes csoportja mutatta be tudását egy délelőtti és egy délutáni hangversenyen. Az általános meghívást tartalmazó szívélyes, részvételre bátorító levél, amely az ország minden Kodály Zoltánról elnevezett iskolájába elérkezett, népdalok, Kodály Zoltán és Szőnyi Erzsébet műveinek előadását kérte elsősorban a résztvevőktől. Hangulatos népdalcsokrok, sok kétszólamú népdal feldolgozás mellett háromszólamú - sőt többfelé osztott szólamú - kórusművek, reneszánsz villanellák, egy-egy spirituálé és dél-amerikai népdalfeldolgozás is elhangzott a lelkes, örömteli hangulatú nap folyamán.

A tanulók muzsikálása után ismét ajándék következett: a világhírű Kodály vonósnégyes hangversenye, amelynek első része dr. Ittzés Mihály előadását illusztrálta. A Kodály Iskolába már ismerősként visszatérő művészeket, a kvartett igényes muzsikálását elismeréssel, szeretettel fogadta a közönség.

A nap csúcspontjához azonban csak ezután érkeztünk. Szőnyi Erzsébet Magyar Örökség és Prima Díjas, Kossuth-díjas zeneszerző, Kiváló Művész, a Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárát köszöntötte minden jelenlevő. Ifj. Sapszon Ferenc vezényletével az összkar adta elő a Tanárnő Éneklő iskola című kórusművét, amely Vészi Endre szavainak zenei hangokba foglalása. A csöppet sem könnyű mű Sapszon tanár úr előzetes próbáját követően hangzott el, őszintén közvetítve az énekesek szívből jövő jókívánságait. Ezután kedves, rövid filmösszeállítás villantott fel képeket a Tanárnő és a Kodály Iskola múltban gyökerező kapcsolatáról.

Ünnepélyes díjátadás és a gazdag szakmai nap rövid értékelése után Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő című műve hangzott el e sorok írójának vezényletével.

Minden éneklővel, ünneplővel együtt elmondhatom:

KÖSZÖNTŐ-t énekeltünk, szívünkből, énekünkkel köszönetet mondtunk nagy elődeinknek:

-Kodály Zoltánnak, akinek gyermekkarai 85 éve hangzottak el először a Zeneakadémián, ezzel elindítva az ifjúság számára komponált művek és az általa megfogalmazott nevelési elvek diadalútját.

-Bárdos Lajosnak és Kodály-tanítvány társainak, a 80 éve alapított és az azóta máig tartó mozgalommá vált Éneklő Ifjúság –ért.

-Szőnyi Erzsébetnek, az egyik leghűségesebb Kodály-követőnek, Kodály Zoltán munkatársának, az ének-zeneoktatás felvirágoztatójának, nehéz időkben is éltetőjének, mindannyiunk mesterének.

-A 85 éves Mohayné Katanics Máriának, aki ebben az iskolában, e falak között tanított muzsikálni sok-sok növendéket, beléjük oltva feledhetetlenül a kóruséneklés gyönyörűségét.

Sokáig él szívünkben e szép tavaszi nap muzsikás élménye. Illesse köszönet ezért a rendezvény szervezőit, létrehozóit is, az Őri Csilla igazgatónő által vezetett tantestület közösségét és helyettesét Preszter Nórát az egész napot végigkísérő szeretetteljes figyelmességért. A közös muzsikálásból sugárzó öröm, tanítványaik tudása, élő muzsikálása őket dicséri, akik elhivatottsággal, hittel folytatják nemes munkájukat a híres „Lórántffy” örököseiként a 60 éve megkezdett úton. Köszönet a támogatóknak is az új lendületet adó találkozó létrejöttéért.

Elismerő köszönet a résztvevő iskolák vezetőinek, tanárainak, és az éneklő diákoknak. Készüljenek bizalommal a következő találkozóra, példájuk lelkesítsen másokat is!

Mert mindnyájan tudjuk, „…aki zenével indul az életbe, annak a muzsika bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.” (Kodály Zoltán)

 2014. május 2. 

 Hartyányi Judit

 IX. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál

2014. február 15-én, szombaton délelőtt közel 150 óvodás részvételével került megrendezésre a 60 éves jubileumát ünneplő Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Tehetségpont - már hagyománnyá vált rendezvénye, a Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál.

A fesztivál díszvendégei voltak: A fesztivál Fővédnöke Hajnissné Anda Éva, KLIK Budapest 2. Tankerület Igazgatója, Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus, az ELTE ny. docense, Maruzs Jánosné, a 2. Kerületi Óvodák vezetője.

Az ünnepélyes megnyitón Hajnissné Anda Éva Igazgató Asszony köszöntő szavai után az iskola hangszeres-, néptánc-, és mozgásművészet csoportjainak műsorát tekinthették meg a szülők, óvodások, érdeklődők.

A fesztiválon a város számos óvodájából érkező csoportok énekes-táncos-, népi gyermekjátékokra, mondókákra épülő produkciókat mutattak be.

A rendezvény ideje alatt az óvodásokat az iskola hangszeres növendékeinek gyermekhangversenye várta a Kodály kamarateremben.

 Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus, az ELTE Tanítóképző Intézetének ny. docensének záró gondolatait követően a csoportok és az óvodapedagógusok átvették iskolánk ajándékait Őri Csilla Igazgatónőtől.   

 A fesztivált követően meghívott vendégeink, a szakma neves képviselői szakmai tapasztalatcserére várták az óvodapedagógusokat.

A Fesztivál kiváló lehetőség egymás munkájának megismerésére, az óvodai zenei nevelés támogatására és egyben figyelemfelhívás a művészeti nevelés fontosságára, személyiségformáló erejére.

 Reméljük, hogy a hozzánk látogató óvodások maradandó élményekkel tértek haza erről a délelőttről. Bízunk abban, hogy a közös éneklés, a tánc öröme továbbra is elkíséri őket, csakúgy, mint a Kodály Iskolában tanuló gyerekeket.

 

 

 IX. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál

2014. február 15-én, szombaton délelőtt közel 150 óvodás részvételével került megrendezésre a 60 éves jubileumát ünneplő Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Tehetségpont - már hagyománnyá vált rendezvénye, a Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál.

A fesztivál díszvendégei voltak: A fesztivál Fővédnöke Hajnissné Anda Éva, KLIK Budapest 2. Tankerület Igazgatója, Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus, az ELTE ny. docense, Maruzs Jánosné, a 2. Kerületi Óvodák vezetője.

Az ünnepélyes megnyitón Hajnissné Anda Éva Igazgató Asszony köszöntő szavai után az iskola hangszeres-, néptánc-, és mozgásművészet csoportjainak műsorát tekinthették meg a szülők, óvodások, érdeklődők.

A fesztiválon a város számos óvodájából érkező csoportok énekes-táncos-, népi gyermekjátékokra, mondókákra épülő produkciókat mutattak be.

A rendezvény ideje alatt az óvodásokat az iskola hangszeres növendékeinek gyermekhangversenye várta a Kodály kamarateremben.

 Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus, az ELTE Tanítóképző Intézetének ny. docensének záró gondolatait követően a csoportok és az óvodapedagógusok átvették iskolánk ajándékait Őri Csilla Igazgatónőtől.   

 A fesztivált követően meghívott vendégeink, a szakma neves képviselői szakmai tapasztalatcserére várták az óvodapedagógusokat.

A Fesztivál kiváló lehetőség egymás munkájának megismerésére, az óvodai zenei nevelés támogatására és egyben figyelemfelhívás a művészeti nevelés fontosságára, személyiségformáló erejére.

 Reméljük, hogy a hozzánk látogató óvodások maradandó élményekkel tértek haza erről a délelőttről. Bízunk abban, hogy a közös éneklés, a tánc öröme továbbra is elkíséri őket, csakúgy, mint a Kodály Iskolában tanuló gyerekeket.

 

 

Kodály napok rendezvénysorozat 2013.                                                                                   

2013. december 16. hétfő 17:00 Karácsonyi hangverseny a Kapisztrán Szent János Templomban

2013. december 17. kedd  8:00 – 16:00 Kodály nap

2013. december 18. szerda 19:45 Karácsonyi hangverseny a Budavári Mátyás-templomban

A sorozat keretét adták a hagyományos Karácsonyi hangversenyek a Kapisztrán Szent János Templomban és a Mátyás-templomban, melyeken az iskola kórusai léptek fel – Aprók Kara (karnagyok: Körber Katalin, Uhereczky Eszter), Gyermekkar, Junior Príma Díjas Leánykar, Vegyeskar, Kamarakórus (karnagyaik: Őri Csilla, Uhereczky Eszter), valamint az iskolánkban önálló tagozatként működő Bartók-Pásztory díjas Mr Gyermekkórus (karnagyok: dr. Matos László, Kabdebó Sándor). A 3. a osztályos tanulók Erdélyi Betlehemes pásztorjátékot adtak elő Körber Katalin vezetésével. A kiemelkedő zeneiskolás növendékek számos szóló és kamara produkciója mellett a kicsinyek koncertjén a Tücsökzenekar Molnár Johanna vezetésével, a Mátyás templomban pedig az Iskolai zenekar Vaig Júlia vezetésével lépett fel.

A Kodály napon az ünnepélyes megnyitón meghívott vendégünk dr. Mindszenty Zsuzsanna a KÓTA Elnökének köszöntő szavai, valamint az elhangzott vers, hangszeres mű, valamint Kodály kórusmű méltón emlékezett meg a 60 évvel ezelőtti iskolaalapítás eseményeire. A hagyományoknak megfelelően tanulóink koszorút helyeztek el Bors Irma iskolaalapító ének-zene tanár, valamint névadónk Kodály Zoltán szobránál.

Ezen a napon meghívott vendégeink voltak továbbá a nemzetközi hírű Kodály Vonósnégyes, akik felső tagozatos tanulóink számára adtak hangversenyt iskolánkban. Előadásukban elhangzott Kodály 2. vonósnégyes, valamint Beethoven  D dúr op.18 kvartett.

További vendégeink az iskola egykori diákjai voltak, akik jelenleg egy-egy művészeti vagy tudományos pálya neves képviselői.

Mikó István színművész tolmácsolásában mesehallgatás várta alsó tagozatos tanulóinkat, akik ezt követően népi gyermekjátékokat tanulhattak táncházunkon.

Gimnáziumi tanulóink interjúkat készítettek egykori Kodályosokkal, neves művészekkel. A filmeket felső tagozatos és gimnazista tanulóink közösen megtekintették. Akiket felkértünk: A Kaláka Együttes, Boronkay Antal a Zeneműkiadó Igazgatója, Gőz László a Budapest Music Center Igazgatója, Dés László zenész, zeneszerző. Gryllus Vilmos és Boronkay Antal személyesen is megtisztelt bennünket jelenlétével a Kodály napon.

Dr. Székely Iván társadalmi informatikus egyetemi docens, gimnáziumi tanulóink számára tartott rendkívül érdekes és aktuális előadást "A digitális lábnyom, az örök emlékezet, avagy így élünk az információs társadalomban" címmel.

További programjaink voltak: Iskolatörténeti kiállítás a felső tagozatos osztálytermekben, énekes-hangszeres osztályprodukciók bemutatása a tornateremben 4-7., valamint 8-12. osztályig kollégák vezetésével, továbbá kiállítás „Az én iskolám” rajz- és fotópályázat pályaműveiből. 100 éves iskolaépületünk, valamint 60 éve a 2. kerületben működő iskolánk témakörökben műveltségi vetélkedőn vettek részt gimnáziumi tanulóink. Iskolánk művész-tanárai hangszerbemutatókat, hangszersimogatókat tartottak a legkisebbeknek.

A nap zárásaként sok év után ismét „Családi muzsika” hangversenyt tartottunk a Marczibányi téri Művelődési Központ Színháztermében. A hangversenyen tanulóink zenész szüleikkel közösen muzsikáltak, a közönség soraiban helyet foglaló 2-8. osztályos tanulóink, valamint kollégáink nagy örömére.

A 2013. évi hagyományos Kodály napokkal vette kezdetét a 2014-ben 60 éves Marczibányi téri Kodály Iskola jubileumi ünnepség sorozata.

  

 „Zene nélkül nincs teljes ember.”  
/Kodály Zoltán /

 

 Jubileumi programsorozat a Marczibányi téri Kodály Iskolában
60 éve Kodály Zoltán zenepedagógiájának útján

 A jubileumi év fővédnöke: Hajnissné Anda Éva Tankerület Igazgató,
KLIK Budapest 2. Tankerület

 

Kodály napok rendezvénysorozat

2013. december 17. kedd  8:00 – 16:00

 Karácsonyi hangversenyek a Kapisztrán Szent János Templomban és a Mátyás-templomban. A Kodály napon meghívott vendégeink Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA Elnöke, A Kodály Vonósnégyes, valamint az iskola egykori diákjai Dr. Székely Iván egyetemi docens és Mikó István színművész. Interjúk neves művészekkel, akik szintén iskolánk tanulói voltak: A Kaláka Együttes, Boronkay Antal a Zeneműkiadó Igazgatója, Gőz László a Budapest Music Center Igazgatója, Dés László zenész, zeneszerző. Iskolatörténeti kiállítás az osztálytermekben, hangszertörténeti előadások, műveltségi vetélkedő, táncház, énekes-hangszeres osztályprodukciók bemutatása, „Az én iskolám” rajz- és fotópályázat, „Családi muzsika” hangverseny a Marczibányi téri Művelődési Központban. 
Beszámoló

 

IX. Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál

2014február 15. szombat 10:00 – 12:00

  Ezen a délelőttön a város számos óvodájából érkeznek csoportok, akik énekes-táncos-, népi gyermekjátékokra, mondókákra épülő produkciókat mutatnak be. A fesztivál ideje alatt az óvodásokat az iskola hangszeres növendékeinek gyermekhangversenye várja. Díszvendégeink: A fesztivál Fővédnöke Hajnissné Anda Éva, KLIK Budapest 2. Tankerület Igazgatója, Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagógus, az ELTE ny. docense, Maruzs Jánosné, a 2. Kerületi Óvodák vezetője. A Fesztivál kiváló lehetőség egymás munkájának megismerésére, az óvodai zenei nevelés támogatására és egyben figyelemfelhívás a művészeti nevelés fontosságára, személyiségformáló erejére. 
Beszámoló

 

Bemutatkozik az Magyar Rádió Gyermekkórusa

 2014. március 12. szerda 12:00 – 14:30

  Bemutató kóruspróbák várják az érdeklődőket az iskola „R” osztályos tanulóival, a Bartók-Pásztory díjas MR Gyermekkórussal, valamint az MR Palánták kórusával. A kórus vezetői: Dr. Matos László vezető karnagy, Kabdebó Sándor társkarnagy, Szűcs Beáta, a Palánták Kórusának (4. 5. 6. osztály) karnagya.

 

Vendégeink az Egyesült Államokból érkező Baldwin Leányiskola A Capella kórusa, valamint
hangszeres zenei együttesei 

 2014. március 25. kedd 16:00

 Iskolánk Gimnáziumi Leánykara látja vendégül az Egyesült Államokból érkező Baldwin Leányiskola tanulóit, akik ének-zene órákat, kóruspróbát látogatnak ezen a délelőttön. Ezt követően a vendégek és fogadóik egy-egy prezentáció által mutatják be egymásnak saját iskolájukat, mindennapjaikat. 16 órai kezdettel közös hangversenyt adnak vendég együtteseink – a Baldwin Leányiskola A Capella kórusa, Kézi harang együttese, vonósnégyese -, valamint iskolánk kórusa, a Rózsadombi Krisztus Király Templomban. /1024 Budapest, Keleti Károly utca 39./

Beszámoló Budai Polgár 2014 április 4

  

Művész-tanári Hangverseny az Óbudai Társaskörben

2014. április 3. csütörtök 18:30

 Hagyományos rendezvényünkön iskolánk zeneművész tanárait, valamint az ének-zene tanárok kamarakórusát hallhatja a közönség. /A hangversenyre regisztrációs jegy váltása szükséges, mely elérhető az iskola titkárságán, hétköznapokon 8:00-16:00 óráig./

Kérjük tekintse meg képgalériánkat 

 

Kórushangverseny a Budapesti Monteverdi Kórussal

2014. április 5. szombat 15:00

 A 35 éves Magyar Kodály Társaság „Kodály és kora – Kodály és köre” jubileumi programsorozatának keretében iskolánk Kodály Kamaratermében kerül megrendezésre a Budapesti Monteverdi Kórussal közös hangversenyünk. A kórus vezetője Kollár Éva Liszt díjas karnagy. A hangversenyen továbbá iskolánk Gyermekkara, valamint Kamarakórusa lép fel, Őri Csilla és Uhereczky Eszter vezényletével. Meghívott vendégeink: Daróci Bárdos Tamás és Tóth Péter zeneszerzők.

  Kérjük, tekintse meg képgalériánkat

III. Országos Kodály Zoltán
Kamaraének Találkozó

2014. április 12. szombat

  A Magyar Kodály Társaság felkérésére a jubileumi évben ismét iskolánk ad otthont a Kodály Zoltán nevét viselő iskolák országos kamaraének találkozójának. A rendezvény meghívott díszvendégei Kodály Zoltánné Péczely Sarolta Asszony, Szőnyi Erzsébet a Kodály Társaság Tiszteletbeli Elnöke, valamint a nemzetközi hírű Kodály Vonósnégyes.

 Beszámoló fidelió 2014.április 17

Országos Kamaraének Találkozó -  Hartyányi Judit 

Kérjük, tekintse meg képgalériánkat

 

Régi diákok találkozója iskolánkban és
„Muzsikus vendégség” hangverseny a Marczibányi téri Művelődési Központ Színháztermében 

2014. április 24. csütörtök 16:00 és 17:30

 Szeretettel várjuk az iskola egykori diákjait baráti találkozóra, valamint ünnepi hangversenyre, amelyen egykori diákokból alakult zenei együttesek, kórusok, zeneművészek lépnek fel. A hangverseny 17:30 órai kezdettel a Marczibányi téri Művelődési Központ Színháztermében kerül megrendezésre.

Kérjük, tekintse meg képgalériánkat

 

Az én Kodály Iskolám gyerekszemmel  

2014. április 25. péntek 14:00 – 16:00

 „Te is legyél újra gyerek!” Vidám családi programok alsó tagozatunkon, ahol bemutatkoznak szakköreink, foglalkozásaink.

 

Volt és jelenlegi növendékeink hangversenye

2014. május 15. csütörtök 17:30

 Bérleti hangversenysorozatunk keretében évről évre visszatérnek hozzánk egykori hangszeres növendékeink, akik a zenei pályát választva jelenleg zeneművészeti konzervatóriumban, vagy egyetemen folytatnak tanulmányokat. Az est rendhagyó érdekessége, hogy ezúttal a tehetséggondozó programban tanuló, zenei pályára készülő hangszeres növendékeink köszöntik az iskolánkból indult zenészeket.

 

Presentation on Kodaly Heritage 

  2014. május 21. szerda 17:00

 Iskolánk gimnáziumi tagozatának tanulói angol nyelvű előadások keretében mutatják be, milyen módon ápolják napjainkban Kodály Zoltán zenepedagógiai örökségét hazánkban és világszerte.

 

Jubileumi Évzáró Hangverseny a Zeneakadémián 

2014. június 13. péntek 18:30

Idézet a Zeneakadémia ajánlójából: „1954-ben, hatvan éve alapították a budai Ének-zene tagozatos általános iskolát Kodály Zoltán irányításával. Az eredetileg a Lórántffy Zsuzsanna utcában, majd 15. tanévétől a Marczibányi téren működő iskola, amely 1975-től viseli Kodály nevét, valódi világszenzáció volt (és maradt) alapításától fogva. Olyan vendégek fordultak meg benne (és távoztak lenyűgözve), mint Yehudi Menuhin, Pablo Casals, Dmitrij Sosztakovics és Benjamin Britten. Az itt végzett, muzsikus pályára lépett diákok névsora is igen illusztris: Fischer Iván, Mohay Miklós, Mártha István, Spányi Miklós, Vajda János, Eckhardt Gábor – és a sort hosszan lehetne folytatni. 1960 óta az iskola tanévzáró hangversenyére hagyományosan a Zeneakadémia Nagytermében került sor. A felújítás kényszerű szünete után a Liszt Ferenc téri zenepalotába visszatérő Magyar Örökség díjas intézmény hangversenyén az iskola nemzetközi díjas kórusai, Junior Príma-díjas Leánykara, a Bartók–Pásztory díjas MR Gyermekkórus, a verseny győztes hangszeres szólisták mellett neves művészek, egykori diákok lépnek fel.”(Jegyek 2014. május 12. hétfőtől kaphatók az iskola titkárságán hétköznapokon 8:00-16:00 óráig. Jegyek ára: 2200 Ft, 2800 Ft)

 Beszámoló Fidelió 2014 június 22

Kérjük, tekintse meg képgalériánkat

 

Partnereink, Támogatóink

 MTVA, MR Zenei Együttesek, KLIK Budapest 2. Tankerület, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat,
 Óbudai Társaskör, Magyar Kodály Társaság, Gyermekek a Zenéért Alapítvány,
 Iskolánk Szülői Szervezete, Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület

 

 

 

 

 

 

G R A T U L Á L U N K !

ISKOLAÚJSÁG

Parlando I.

Parlando II.

 

Megjelent  a kuriózumnak számító, kortárs gyermekkari műveket tartalmazó, napjaink magyar kórusművészetét átfogóan bemutató  lemezünk, amely húsz magyar kórusművet tartalmaz!

Teljes cikk  

Riport Őri Csilla igazgatónővel  - video

 

Alapítványaink

  „Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai” Egyesület

Számlaszám:

CIB – bank
10700598-70659010-51100005
Adószám: 18122291-2-41

MR Gyermekkórus

Az Magyar Rádió Gyermekkórusa
2000 óta önálló tagozatként működik iskolánkban

Gimnáziumi leánykar
Junior Príma Díj  2011.

„ … a világ legjobb zeneiskolája, mely méltó a magyar zeneművészet nagyjaihoz.Csodálom és elismerem.” 
Yehudi Menuhin

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva